Tynnu enw gweithiwr cymdeithasol o gofrestr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunRoedd Kerri Imelda Doherty yn weithiwr cymdeithasol gyda Chyngor Bro Morgannwg

Mae gweithiwr cymdeithasol wnaeth fethu a gwneud ymweliadau cyson gyda throseddwyr gyda phroblemau iechyd meddwl wedi cael gwybod na fydd hi'n cael gweithio yn y maes eto.

Clywodd wrandawiad Cyngor Gofal Cymru yng Nghaerdydd bod Kerri Imelda Doherty yn cael ei chyflogi i weld pedwar troseddwr o leiaf unwaith y mis.

Roedd y dynion angen cael eu gweld yn gyson am fod perygl iddyn nhw ddioddef o broblemau iechyd meddwl eto.

Roedd Ms Doherty yn gwadu'r methiannau, ond cafodd dri chyhuddiad eu profi yn y gwrandawiad.

Ni chafodd pedwerydd cyhuddiad o ymddwyn yn "anonest" ei brofi.

'Methiannau difrifol'

Roedd Ms Doherty yn honni bod ymweliadau wedi digwydd pob chwe wythnos, ond dywedodd rheolwr gwasanaethau iechyd meddwl Cyngor Bro Morgannwg, Andrew Cole eu bod wedi cael eu cynnal yn llai aml.

Yn ei thystiolaeth i'r panel, dywedodd Ms Doherty ei bod wedi methu cynnal ymweliadau misol oherwydd ei phwysau gwaith ac nad oedd hi'n cael digon o gefnogaeth gan reolwyr.

Cafodd enw Ms Doherty ei dynnu oddi ar y gofrestr wedi i'r panel benderfynu mai dyna'r unig opsiwn o ystyried "difrifoldeb y methiannau".