Teulu April Jones yn dechrau deiseb newydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA

Mae teulu April Jones wedi dechrau deiseb newydd yn galw i bob troseddwr rhyw i aros ar y gofrestr am weddill eu hoes.

Cafodd y ferch pump oed ei lladd gan Mark Bridger ar ôl cael ei chipio o du allan i'w thŷ ym Machynlleth ym mis Hydref 2012.

Mae rhieni April, Paul a Coral, yn gobeithio y bydd y ddeiseb yn arwain at newid yn y gyfraith.

"Y mwyaf o lofnodion gawn ni, y cryfach yw ein dadl," meddai Mrs Jones.

Mae'r ddeiseb newydd yn dilyn deiseb 'Cyfraith April' gafodd ei sefydlu yn 2013, wnaeth ddenu 70,000 o lofnodion.

Dywedodd Mrs Jones ei bod yn gobeithio y gall y ddeiseb gyrraedd 100,000 o enwau, fyddai'n galluogi iddo gael ei drafod gan Aelodau Seneddol.

Cafodd y ddeiseb newydd ei greu gan nad oedd y teulu'n gallu dod o hyd i'r person ddechreuodd yr hen ddeiseb.

ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
disgrifiad o’r llunCafodd Mark Bridger ei garcharu am oes yn 2013 ar ôl ei gael yn euog o lofruddio April Jones

Mae'r ddeiseb yn galw am dri pheth penodol:

  • I bob troseddwr rhyw aros ar y gofrestr am weddill eu hoes;
  • Gwell plismona o luniau anweddus o blant ar y we;
  • Cosbau llymach i bobl sy'n cael eu dal gyda lluniau anweddus o blant.

Yn siarad ar BBC Radio 5 Live, dywedodd Mrs Jones eu bod yn gobeithio y byddai cyfraith newydd yn helpu teuluoedd eraill.

"Mae bron i bedair blynedd wedi mynd heibio ac rydyn ni'n parhau i gael ein heffeithio ganddo," meddai.

"Dydyn ni ddim eisiau unrhyw deulu arall i fynd trwy'r hyn yr ydyn ni wedi."

Cafodd Mark Bridger ei garcharu am oes yn 2013 ar ôl ei gael yn euog o lofruddio April.

Nid oedd ar y gofrestr troseddwyr rhyw, ond cafodd lluniau anweddus o blant eu darganfod ar ei gyfrifiadur.