Trefniadau Gŵyl Fwyd y Fenni yn pryderu masnachwyr

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r ŵyl yn denu miloedd o bobl i'r Fenni yn flynyddol

Bydd trefnwyr Gŵyl Fwyd y Fenni yn cynnal trafodaethau gyda masnachwyr yn y dref, wedi i rai fynegi pryderon am effaith yr ŵyl ar eu busnes.

Fel rhan o'r digwyddiad, sy'n denu 30,000 o bobl, mae rhai masnachwyr ym marchnad dan do'r Fenni'n gorfod gadael eu hunedau.

Mae rhai busnesau'n poeni bod y drefn hon yn golygu eu bod ar eu colled.

Fe ddywedodd y trefnwyr eu bod nhw'n awyddus "i geisio mynd i'r afael" â phryderon masnachwyr, er mai cytundeb gyda Chyngor Sir Fynwy sy'n gyfrifol am drefniadau'r masnachwyr.

Ond fe ychwanegon nhw ei bod hi'n rhy hwyr i newid trefniadau'r ŵyl eleni, sy'n digwydd dros y penwythnos.

Llogi'r farchnad

Fe ddechreuodd Gŵyl Fwyd y Fenni yn 1999 wedi menter gan ddau ffermwr lleol.

Mae cogyddion byd enwog fel Raymond Blanc, Rick Stein, Hugh Fearnley-Whittingstall a Monica Galetti wedi ymddangos yno yn y blynyddoedd diwetha'.

Mae'r ŵyl yn dweud bod ganddyn nhw gytundeb ers 17 mlynedd gyda Chyngor Sir Fynwy i logi Neuadd y Farchnad ar gyfer ambell ddigwyddiad.

O dan y drefn honno, mae masnachwyr yn gallu gwneud cais i ennill stondin yn yr ŵyl.

disgrifiad o’r llunCwmni teuluol gafodd ei sefydlu yn yr 1970au yw bar coffi Rob Bainham

Un o'r masnachwyr sy'n poeni am y sefyllfa yw Rob Bainham, sy'n rhedeg bar espresso yn Neuadd y Farchnad.

Dywedodd bod yr ŵyl yn wych i'r dref, ond nad oedd y cyngor wedi rhoi rhybudd cyfreithiol y dylai'r busnes gau am y penwythnos.

Ychwanegodd nad oedd ei fusnes wedi derbyn unrhyw iawndal am golli dau ddiwrnod o fasnachu.

"'Dyn ni'n fusnes bach, ac mae colli un diwrnod o waith yn ddrwg - ond mae effaith dau ddiwrnod yn fawr."

disgrifiad o’r llunMae Mel Doel yn dweud bod rhai masnachwyr yn elwa o'r ŵyl fwyd

Dywedodd Mel Doel, cadeirydd Gŵyl Fwyd y Fenni, ei bod yn deall y pryderon.

"Fe wnawn ni bopeth o fewn ein gallu i sicrhau bod y bobl yma'n hapus y flwyddyn nesa' - mi fydd rhaid iddyn nhw sortio'r materion cytundebol efo'r cyngor, ond 'dyn ni'n cydymdeimlo.

"Mae'n bechod nad ydi'r masnachwyr yma'n cael penwythnos gwych ond mi fydd eraill yn - bydd y gwestai'n llawn, a bydd tua £4m yn dod mewn i'r economi, gyda 25% o ymwelwyr yn aros mwy na diwrnod.

"'Dyn ni'n deall eu bod yn anhapus ond yn anffodus mae'n rhy hwyr i newid pethau eleni... ond 'dyn ni'n addo eistedd i lawr a thrafod gyda nhw i geisio mynd i'r afael â'r pryderon."

Gofynnodd BBC Cymru am sylw gan Gyngor Sir Fynwy, ond fe ddywedon nhw nad oedd ganddyn nhw unrhyw beth i'w ychwanegu at sylwadau Gŵyl Fwyd y Fenni.