Agor Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bu Carwyn Jones (ail o'r chwith) yn cwrdd â myfyrwyr Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy yn ystod yr agoriad swyddogol

Mae coleg chweched dosbarth newydd ar gyfer Sir y Fflint wedi agor yn swyddogol.

Mae Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy yn cymryd lle dosbarthiadau pedair ysgol uwchradd yn y sir.

Cafodd y ganolfan gwerth £14m ei datblygu gan gyngor y sir a Choleg Cambria, gyda nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Wrth agor y coleg, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones:

"Bydd chweched newydd Glannau Dyfrdwy yn amgylchedd dysgu ysbrydoledig a fydd yn galluogi myfyrwyr i gyflawni eu potensial, ehangu eu gorwelion a meithrin sgiliau a fydd o fudd i Gymru yn y dyfodol.

"Bydd yn cyflwyno darpariaeth chweched dosbarth o ansawdd uchel ac yn cynyddu dyheadau trwy ei ddewisiadau cwricwlwm pwysig gwell a phrofiadau i bobl ifanc Gogledd Ddwyrain Cymru."