Angen 'torri'r cylch' o ddirwyo a gwahardd y digartref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, EyeImagery
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Arfon Jones bod troi pobl ddigartref yn droseddwyr ddim yn datrys problemau

Mae Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru wedi codi amheuon ynghylch effeithlonrwydd dirwyo a gwahardd pobl ddigartref o ganol trefi a dinasoedd.

Yn ôl Arfon Jones, dyw troi pobl ddigartref yn droseddwyr ddim yn datrys problemau unigolion bregus.

Ychwanegodd hefyd bod angen defnyddio'n arian sy'n cael ei wario ar leihau'r camddefnydd o gyffuriau yn y gogledd yn well.

Daeth sylwadau Mr Jones wythnosau ar ôl cychwyn ymgyrch i fynd i'r afael â chardota bygythiol ym Mangor a chyflwyniad gorchymyn yn diogelu mannau cyhoeddus yng nghanol tref Wrecsam.

'Torri'r cylch'

"Mi welwch chi beth sy'n mynd i ddigwydd," meddai. "Maen nhw'n mynd i gael eu harestio am beidio â thalu'r ddirwy. Maen nhw'n mynd i'r carchar, maen nhw'n dod allan - mae'r un peth yn digwydd eto.

"Mae'n jyst yn rhyw gylch. Beth sydd angen ei wneud ydy torri'r cylch yna a chynnig gwasanaethau addas iddyn nhw yn lle eu criminaleiddio nhw.

"Yr unig beth da ni i weld yn ei wneud ydy trin y symptomau a ddim beth sy'n achosi'r ymddwyn a'r creu niwsans."

Mae Mr Jones hefyd yn dweud bod angen defnyddio'r oddeutu £12m sy'n cael ei wario ar leihau'r camddefnydd o gyffuriau yn y gogledd yn well.

Ychwanegodd bod delio â phroblemau iechyd meddwl a chyffuriau bellach yn cymryd rhyw dri chwarter o amser swyddogion heddlu, ar draul gwaith plismona craidd.