Cwest carcharor: Marwolaeth ddamweiniol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunCarchar Walton yn Lerpwl

Mae rheithgor mewn cwest i farwolaeth carcharor o Wynedd yn ei gell yng Ngharchar Walton yn Lerpwl wedi dod i'r casgliad fod ei farwolaeth yn un damweiniol.

Cafwyd hyd i Ashley Gill, 25 oed, o Fangor yn ei gell ym mis Ebrill y llynedd. Roedd wedi ei drosglwyddo i'r carchar o garchar arall ym Manceinion ychydig wythnosau cyn ei farwolaeth.

Clywodd y cwest ei fod yn dioddef o asthma difrifol, ond nad oedd ei gofnodion meddygol wedi cael eu trosglwyddo'n llawn o un carchar i'r llall pan gafodd ei symud.

O ganlyniad roedd methiannau yn ei gynllun gofal pan roedd yng Ngharchar Walton.