Carcharu gang am droseddau cyffuriau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun, O'r chwith uchaf i'r dde: Kevin McMullen, David McDonagh, Danny Burrows, Carol Burrows, James Johnson, Danielle Davies a Julian Williams

Mae aelodau o gang cyffuriau oedd yn cludo cocên o Lerpwl i ogledd ddwyrain Cymru wedi cael eu carcharu.

Ymhlith y rhai gafodd eu carcharu oedd dyn ifanc o'r Wyddgrug a'i rieni.

Dywedodd y barnwr Geraint Walters nad oedd yr heddlu yn gwybod faint o'r cyffuriau gafodd eu cludo i ardal wledig yn y gogledd, ond "roedd o'n gyflenwad sylweddol a bydd ei effaith yn enfawr," meddai.

Cafodd arweinydd y gang, Kevin McMullen, 54 oed o Lerpwl, ei garcharu am bum mlynedd ac wyth mis, a chafodd David McDonagh hefyd o Lerpwl ei garcharu am bedair blynedd.

Clywodd y llys fod Danny Burrows, 26 oed o'r Wyddgrug wedi bod yn gwerthu'r cyffuriau yn y dref.

Cafodd ei garcharu am ddwy flynedd.

Dywedodd y barnwr nad oedd wedi cael y fagwraeth orau "gan fod ei ddau riant yn rhan o'r busnes ofnadwy hwn."

Cafodd ei fam Carol Burrows, 48, o Wyddgrug ei charcharu am ddwy flynedd am gadw'r cyffuriau yn ei fflat.

Am gyflenwi cyffuriau, cafodd ei dad, Julian Williams, 45, o'r Wyddgrug ei garcharu am 18 mis.

Ar ôl pledio'n euog i fod yn ymwneud â chyflenwi cyffuriau, cafodd Danielle Davies, 27, o Ruddlan, cariad McMullen, ei charcharu am ddwy flynedd

Cafodd aelod mwyaf ifanc o'r gang, James Johnson, 21 oed, o Lerpwl ei garcharu am dair blynedd am gynllwynio i gyflenwi cyffuriau.