BBC Cymru i geisio gwneud arbedion o £9m erbyn 2022

Cyhoeddwyd
disgrifiadMae'n "rhy fuan" i drafod effaith y cyhoeddiad ar lefelau staffio, meddai Rhodri Talfan Davies

Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn rhaid i'r sefydliad ddod o hyd i arbedion o £9m erbyn 2022.

Yn ôl Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, byddai'r targed o 2% o arbedion yn golygu y byddai'r gorfforaeth yn "byw o fewn cytundeb ffi'r drwydded."

Ond dywedodd fod hefyd yn disgwyl cadarnhad o fuddsoddiad newydd yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Fe fydd yr arbedion yn golygu "adrefnu sylweddol" fydd yn dod â chomisiynu ar gyfer teledu, radio ac ar-lein at ei gilydd am y tro cyntaf erioed.

Mae disgwyl i'r newidiadau i'r system gomisiynu weld BBC Cymru yn cyflymu datblygiad ei gynnwys digidol.

Caiff Pennaeth Comisiynu newydd ei benodi i ganolbwyntio ar gomisiynu ar gyfer teledu ac arlein.

Bydd y tîm Comisiynu newydd yn cynnwys golygyddion Radio Cymru a Radio Wales, fydd yn ymuno â Bwrdd BBC Cymru am y tro cyntaf.

'Ffyrdd newydd'

"Mae'r newidiadau wedi eu cynllunio i wneud BBC Cymru yn fwy creadigol ac agored" meddai Mr Davies.

"Mae ein cynulleidfaoedd yn newid yn gyflym ac mae angen i ni wneud hefyd.

"Rwy'n credu y bydd y newidiadau yma'n symleiddio ein ffyrdd o weithio, ein galluogi i wneud penderfyniadau'n gynt a rhoi rhyddid i'n comisiynwyr i fentro mwy ac archwilio ffyrdd newydd o wasanaethu'n cynulleidfaoedd," meddai.

Fe gyhoeddodd hefyd y byddai timau digidol a marchnata BBC Cymru yn uno am y tro cyntaf, er mwyn cryfhau'r ffocws ar arloesi, technoleg a mewnwelediad i'r gynulleidfa.

ffynhonnell y llun, Rightacres Property
disgrifiad o’r llunFe fydd BBC Cymru yn symud i'w gartref newydd yn y Sgwâr Ganolog yn 2019

Ychwanegodd Mr Davies fod disgwyl i adleoliad BBC Cymru i'w gartref newydd yn y Sgwâr Ganolog yng nghanol dinas Caerdydd yn 2019 gyflwyno arbedion arwyddocaol fyddai'n cyfrannu hyd at £3m o'r targed arbedion.

Cyhoeddodd gynlluniau hefyd i greu arbedion rheoli, wrth i chwe swydd uwch reoli gau ac i dair swydd newydd gael eu creu.

Dywedodd wrth staff ei fod yn gobeithio cadw'r arbedion ym meysydd cynnwys i oddeutu £3m dros y pum mlynedd, ac y byddai unrhyw fuddsoddiad newydd yn cael ei sianelu i raglenni Saesneg a gwasanaethau newyddion.

"Yr egwyddor, bob tro, fydd i warchod ein gwasanaethau gymaint â phosibl gan leihau'r effaith ar ein cynulleidfaoedd. Felly, fe fyddwn, wrth gwrs yn gwthio'n effeithlonrwydd yn galetach."

Undeb yn gofyn am sicrwydd

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd llefarydd ar ran undeb y newyddiadurwyr, yr NUJ: "Daw cyhoeddiad heddiw ar ddiwedd cyfnod o dros ddegawd o doriadau llym yn BBC Cymru.

"Mae disgwyl i'n staff ymgymryd â mwy o ddyletswyddau bob blwyddyn, ac mae'r ffaith fod rhaglenni a gwasanaethau'n parhau i gael eu cynhyrchu i safon mor uchel yn deyrnged i'w hymdrechion.

"Byddwn yn gofyn am sicrwydd y bydd torriadau i swyddi'n cael eu cadw i'r isafswm, fel y gall y staff sy'n aros yma barhau i wasanaethu pobl Cymru."

Siarter newydd

Daeth y cyhoeddiad wrth i Ysgrifennydd Diwylliant Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Karen Bradley, gyflwyno cynigion o dan Siarter Frenhinol newydd y BBC.

Bydd bwrdd unedol newydd y BBC - sy'n cymryd lle'r bwrdd rheoli presennol ymddiriedolaeth y BBC - yn cynnwys aelod dros Gymru.

Bydd y gorfforaeth nawr hefyd yn cael ei rheoleiddio gan Ofcom, gan roi gorfodaeth arni i adlewyrchu Cymru yn ei hallbwn.

disgrifiad o’r llunYsgrifennydd Cymru. Alun Cairns

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru y bydd y gynulleidfa yng Nghymru yn cael eu "gwasanaethu'n well" gan y siarter newydd.

Ychwanegodd Alun Cairns: "Bydd llais ein cenedl yn cael ei chlywed ar lefel uchaf y BBC."

Ond yn ôl AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards, fe ddylai Ofcom gael aelod dros Gymru yn rhan o'r bwrdd hefyd.

"Mae ein safle unigryw ni o fewn y grŵp o genhedloedd fel gwlad ddwyieithog yn dod a'i heriau ei hun, fel mae'n ddarlun gwleidyddol sy'n mynd i gyfeiriad gwahanol," meddai.