Carchar i ddyn am geisio gwenwyno cyn gariad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Andrew Bodenham y tu allan i Lys y Goron Caerdydd

Mae dyn o Drefynwy wedi ei garcharu am chwe mis am roi gwenwyn mewn carton llaeth yr oedd ei gyn gariad yn defnyddio i wneud paned o de.

Roedd Andrew Bodenham, 32 oed, yn byw yn nhŷ Terri Morgan, 35 oed, yn Nhrefynwy er bod eu perthynas wedi dod i ben.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Bodenham yn genfigennus fod ei gyn gariad yn gweld dyn newydd.

Fe arllwysodd sbirit gwyn i mewn i garton llaeth, ond fe sylwodd Ms Morgan fod y llaeth wedi troi cyn iddi ei arllwys i'w phaned.

O'i yfed, mae sbirit gwyn yn gallu achosi niwed i'r ysgyfaint a'r bibell anadlu, a phoen yn yr abdomen.

Dyn 'cenfigennus'

Roedd y ddau wedi bod mewn perthynas ers pedair blynedd, ond yn ôl Ms Morgan, roedd Bodenham yn ddyn "cenfigennus" oedd yn ei "rheoli".

Dywedodd Gareth James ar ran yr erlyniad fod Ms Morgan wedi dod â'r berthynas i ben ar ôl darganfod fod Bodenham wedi bod yn cysylltu â menywod eraill drwy'r cyfryngau cymdeithasol, ond gadawodd iddo aros yn ei chartref tan iddo ddod o hyd i rywle arall i fyw.

Clywodd y llys fod Ms Morgan yn gwneud paned o de gyda llaeth arbennig i reoli colestrol, a'i bod yn bwriadu rhoi'r llaeth i'w merch ysgol hefyd.

Pan sylwodd fod y llaeth wedi troi, gofynnodd i Bodenham amdano, ac gyfaddefodd yn syth.

Aeth Ms Morgan a'r llaeth i orsaf yr heddlu a chafodd y diffynydd ei arestio wedi i archwiliad fforensig gadarnhau ei fod yn cynnwys sbirit gwyn.

Trosedd 'ffôl a byrbwyll'

Wrth gael ei holi gan yr heddlu, dywedodd Bodenham nad oedd yn cofio rhoi'r gwenwyn yn y carton.

Dywedodd Lawrence Jones ar ran yr amddiffyniad ei fod yn derbyn bod y drosedd yn un "ffôl, byrbwyll a pheryglus" gan ddweud nad oedd ei gleient yn meddwl yn iawn.

Ychwanegodd: "Roedd yn ei chael hi'n amhosib i ddygymod a'r tor-perthynas."

Pwysleisiodd nad oedd unrhyw un wedi cael niwed o ganlyniad i'r drosedd, a bod ei gleient bellach mewn perthynas newydd.

Clywodd y llys hefyd fod Bodenham wedi cymryd 60 o dabledi paracetamol y diwrnod cyn y drosedd a'i fod yn dal i gael problemau gyda'i afu o ganlyniad.

Achos anarferol

Dywedodd y barnwr Chistopher Vosper QC: "Dydy'r math yma o drosedd ddim yn dod gerbron y llysoedd yn aml."

Ond ychanegodd: "Rhaid eich bod chi wedi gwneud hyn gyda'r bwriad iddi yfed y sbirit gwyn."

Mynnodd Bodenham nad oedd yn cofio cyflawni'r drosedd, ond dywedodd yr Barnwr Vosper ei fod yn ei chael hi'n anodd derbyn hynny "o gofio'ch ymateb pan ofynodd hi i chi."

Yn ogystal â chael ei ddedfrydu i chwe mis o garchar, cafodd Bodenham ei atal rhag cysylltu â Ms Morgan.