Mela Medi

Published

Sian Bowi o Gastell Newydd Emlyn yw'n ffotograffydd gwadd ni ym mis Medi. Mae hi wedi mentro i fyd y gwenynwyr. Gewch chi bigo eich llun gorau...

image captionMae hi'n amser peillio...
image captionMae 'na ddigon o flodau ar gael
image captionMae'r cychod gwenyn wedi denu nifer o breswylwyr newydd
image captionMae'r ffatri yn brysur...
image captionCydweithio ar ei orau
image captionMae angen 'chydig o fwg i dawelu'r gwenyn cyn agor y cychod gwenyn
image captionAmser i weld ffrwyth y llafur
image captionGofal pia' hi
image captionCynhaeafu
image captionDigon o fêl i lenwi ambell botyn
image captionMelys moes mwy!
image captionParatoi at y cynhaeaf nesaf.