Ford: Undeb Unite yn galw am gyfarfod yn UDA

Cyhoeddwyd

Mae arweinwyr undeb wedi galw am sicrwydd am ddyfodol hirdymor safle Ford ym Mhen-y-bont.

Mae Unite eisiau cyfarfod â chyfarwyddwyr yn yr Unol Daleithiau, wedi'r cyhoeddiad y bydd gwaith cynhyrchu ar y safle yn cael ei haneru.

Bydd Len McCluskey, ysgrifennydd cyffredinol Unite, yn cynnal cyfarfod brys gyda chynrychiolwyr yr undeb yn Ford yn eu pencadlys yn Llundain ddydd Iau.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae "trafodaethau blaenllaw" wedi eu cynllunio er mwyn sicrhau y bydd y safle'n dal i "chwarae rhan bwysig" o fewn y cwmni.

Disgrifiad o’r llun,
Safleoedd Ford yn Ewrop

Yr wythnos diwetha, fe feiodd y cynhyrchydd ceir newidiadau yn y galw byd eang am y penderfyniad i dorri yn ôl ar y buddsoddiad o £181m oedd i fod i ddigwydd ym Mhen-y-bont.

Mae'r safle'n cynhyrchu 500,000 injan y flwyddyn ar gyfer ceir Ford, ond y bwriad yw rhoi'r gorau i gynhyrchu 250,000 injan i Jaguar Land Rover ymhen dwy flynedd.

Ond nawr, gyda chynlluniau i gynhyrchu dim ond 125,000 o injans Dragon bob blwyddyn, mae undebau'n dweud fod y ffigyrau'n awgrymu nad yw nifer y swyddi'n gynaliadwy.

Mae 1,850 o weithwyr yn cael eu cyflogi ym Mhen-y-bont.

Dywedodd Mr McCluskey: "Mae'n codi cwestiynau difrifol am fwriad hir dymor Ford ym Mhen-y-bont a'i ymrwymiad i'w gwaith yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol."

'Heriau'

"Mae angen i Ford roi atebion cyflym os yw am dawelu'r dyfalu fod hyn yn rhan o gynllun cudd i adael Prydain.

"Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cefnogi galwadau Unite am fwy o dryloywder gan Ford, ac mae hi nawr yn amser i Theresa May a Llywodraeth San Steffan i wneud yr un fath.

"Yn y pendraw, mae penderfyniadau Ford UK yn cael eu gwneud o gwmpas y bwrdd yn Detroit.

"Heddiw, rydym yn galw ar brif gyfarwyddwyr Ford yn yr Unol Daleithiau i gwrdd â mi ac Unite i drafod y materion pwysig hyn."

Mewn datganiad ar y cyd ddydd Mercher, galwodd yr Ysgrifennydd Economi, Ken Skates, a ysgrifennydd Unite yng Nghymru, Andy Richards, am amddiffyn swyddi yn yr hir dymor.

"Tra bo newidiadau yn y galw byd-eang yn gosod heriau, rydym yn credu - trwy gydweithio â'r cwmni a thrwy fuddsoddi - bod ffordd o sicrhau fod Ford yn cadw gwaith cynhyrchu a swyddi o safon uchel yma yng Nghymru."

Dywedodd Ford nad yw'n bwriadu cyhoeddi diswyddiadau o blith y gweithlu o 1,850, a bod ei ymrwymiad i'r safle'n parhau gryf.