Archesgob: Derbyn priodasau hoyw 'yn mynd i gymryd amser'

Cyhoeddwyd

Mae Archesgob Cymru wedi dweud y bydd hi'n cymryd amser i bobol dderbyn y syniad o briodasau hoyw - rhywbeth nad ydy'r Eglwys yng Nghymru wedi ei ganiatáu hyd yn hyn.

Fe ddaeth sylwadau'r Parchedicaf Barry Morgan wrth iddo annerch corff llywodraethol yr Eglwys am y tro olaf cyn iddo ymddeol ym mis Ionawr.

Yn ei anerchiad, fe ddywedodd nad ydy hi wastad yn amlwg wrth ddarllen y Beibl beth ydy ewyllys Duw, yn achos pobol hoyw ymhlith eraill.

Mae Dr Morgan wedi dweud ei fod o ei hun yn cefnogi caniatáu priodasau o'r un rhyw o fewn yr eglwys.

Disgrifiad,
Derbyn priodasau hoyw 'yn mynd i gymryd amser'

Yn gynharach eleni fe gyhoeddodd yr esgobion lythyr bugeiliol yn dweud nad ydy'r ddadl am briodasau hoyw ar ben, er nad ydy'r eglwys yn eu caniatáu. Ond fe fu'r llythyr yn pwysleisio cydraddoldeb pobol hoyw ac mae gweddïau wedi eu cyhoeddi ar gyfer cyplau o'r un rhyw sydd wedi priodi yng ngolwg y gyfraith.

O fewn y corff llywodraethol, byddai angen i ddwy ran o dair o'r aelodau ym mhob tŷ bleidleisio o blaid priodasau hoyw cyn y byddai'r Eglwys yn eu caniatáu.