Ym mha fand fyddech chi?

Cyhoeddwyd

I ddathlu Radio Cymru Mwy, gwasanaeth newydd BBC Radio Cymru, mae Cymru Fyw am daflu ychydig o oleuni ar eich safle chi yn y sbectrwm cerddorol yng Nghymru.

Ydych chi'n ystyried eich hun yn dipyn o pync, bach o rocer neu'n hoffi ychydig o gôr Telyn Teilo?

Atebwch y cwestiynau yma'n onest, a bydd peiriant gwyddonol Cymru Fyw yn darganfod pa fand Cymraeg allech chi wedi bod yn aelod ohono, petai chi ond yn gwybod ar y pryd.

Rociwch ymlaen, Gymru a chofiwch wrando ar Radio Cymru Mwy o 07:00 ymlaen fore Llun 19 Medi.

Hefyd gan y BBC