Gollwng honiadau o 'gamymddwyn' yn erbyn athro

Cyhoeddwyd

Bydd athro mewn ysgol uwchradd yn Aberystwyth yn dychwelyd i'w waith ddydd Llun wedi iddo apelio yn erbyn penderfyniad i'w ddiswyddo am "gamymddwyn difrifol."

Roedd Richard Edwards, pennaeth yr adran gelf yn Ysgol Penglais, yn wynebu pum cyhuddiad o gamymddwyn difrifol. Cafodd ei atal o'i waith ac yna cafodd ei ddiswyddo ym mis Gorffennaf.

Mae'r cyhuddiadau bellach wedi cael eu haddasu i rybudd ffurfiol, yn ôl datganiad gan Gyngor Ceredigion.

Casglodd deiseb oedd yn cefnogi Mr Edwards 1,400 llofnod mewn tri diwrnod.

Roedd disgyblion a rhieni hefyd wedi cynnal protestiadau yn gwrthwynebu ei ddiswyddo.

Dywedodd undeb yr NASUWT fod Mr Edwards wedi derbyn y rhybudd a'i fod "wrth ei fodd" gyda'r canlyniad.