Lansio cynllun hyfforddi gwerth £16m i fusnesau'r gogledd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunBydd y lansiad yn cael ei chynnal ar safle Magellan Aerospace yn Llai ger Wrecsam

Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones ddydd Iau'n lansio cynllun gwerth £16m i ddarparu rhaglenni hyfforddi wedi'u targedu at fusnesau mewn sectorau allweddol o economi'r gogledd.

Dan arweiniad Coleg Cambria, bydd Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE) yn helpu dros 500 o fusnesau a 7,000 o bobl dros y tair blynedd nesaf drwy roi cymhorthdal o hyd at 70% i fusnesau fanteisio ar hyfforddiant.

Cynhelir y lansiad ar safle Magellan Aerospace, un o'r cwmnïau a fydd yn elwa o'r cynllun.

Yn siarad cyn y digwyddiad, dywedodd y Prif Weinidog: "Bydd y cynllun hwn yn arwain at greu sylfaen fwy cadarn byth o sgiliau yn yr ardal, gan gryfhau busnesau a gwella'r potensial i fuddsoddi ynddyn nhw.

"Mae'r cynllun yn deillio o waith partneriaeth a chydweithio llwyddiannus. Fe gafodd ei ddatblygu ar y cyd gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, fel un o'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion lleol a'i fod yn gweithio i sectorau allweddol yr economi yn y Gogledd.

"Bydd gan y cynllun rôl allweddol i'w chwarae wrth gefnogi datblygiadau economaidd mawr ledled y gogledd, fel Wylfa Newydd a Pharc Gwyddoniaeth Menai, ac i helpu'r busnesau yn ardaloedd menter y gogledd i ehangu."

Ychwanegodd Carwyn Jones: "Gyda £10m o arian gan yr UE, mae'r cynllun hwn yn enghraifft dda o'r ffordd rydyn ni'n parhau i wneud y gorau o'r cyllid presennol i sicrhau bod Cymru'n manteisio i'r eithaf ar yr arian hwn.

"Ein blaenoriaeth ni yw gwneud yn siŵr nad yw Cymru'n colli ceiniog o'r arian ry'n ni'n ei gael gan yr UE ar hyn o bryd ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd. Rydyn ni'n parhau i drafod gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig am warantu cyllid i brosiectau a fydd yn cael eu cytuno ar ôl Datganiad yr Hydref.

"Mae Gogledd Cymru yn barod amdani ac yn lle delfrydol ar gyfer busnesau. Gyda llu o gwmnïau fel Airbus, Raytheon a Magellan yn buddsoddi yno, gall yr ardal adeiladu ar ei llwyddiant.

"Mae busnesau'n ymwybodol bod sylfaen gadarn o sgiliau yn yr ardal hon, a bydd y cynllun hwn yn gwella hyn eto gan ei wneud yn lle hyd yn oed mwy deniadol i fuddsoddi ynddo."

Dywedodd David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria: "Rydyn ni wrth ein bodd yn cael arwain menter mor bwysig â hyn i economi Gogledd Cymru. Bydd y prosiect hwn yn helpu i feithrin y sgiliau sydd eu hangen i gynyddu'r economi ranbarthol, gan alluogi pobl a busnesau i fanteisio ar gyfleoedd newydd, a gwneud Gogledd Cymru yn lleoliad deniadol ar gyfer buddsoddi ynddo.

"Mae hefyd yn adeiladu ar y gwaith ardderchog rhwng Cambria a chyflogwyr lleol dros nifer o flynyddoedd, ac mae'n rhoi cyfleoedd ychwanegol i ni gael darparu hyfforddiant o'r safon uchaf ar gyfer y gweithlu, pobl ifanc a chymunedau'r ardal."