Cynhadledd UKIP: Dewis Diane James fel arweinydd

Cemlyn Davies
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, AFP
disgrifiad o’r llunDiane James - arweinydd newydd UKIP

Mae Diane James wedi ei dewis fel arweinydd newydd UKIP yng nghynhadledd flynyddol y blaid yn Bournemouth.

Mae Ms James yn Aelod Seneddol Ewropeaidd dros dde-ddwyrain Lloegr a bydd yn olynnu Nigel Farage.

Yn dilyn canlyniad refferendwm Ewrop, mae'r gynhadledd yn gyfle i aelodau UKIP ddathlu - ond mae heriau sylweddol yn wynebu'r blaid hefyd.

Pontio rhwygiadau

Bydd yn "gyfle euraid" - yn ôl gwefan y blaid - i aelodau rannu'u hanesion a phrofiadau o'r ymgyrch lwyddiannus am y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, ond y tu hwnt i'r dathliadau, mae yna gwestiynau mawr i'w hateb.

I ba gyfeiriad aiff UKIP nawr, â'r blaid wedi cyflawni ei nod pennaf?

Un o flaenoriaethau'r arweinydd newydd fydd ceisio pontio'r rhwygiadau mewnol sydd bellach yn gwbl amlwg, yn enwedig felly yng Nghymru.

Wedi ennill eu seddi cyntaf ym Mae Caerdydd ym mis Mai, fe ddylai'r gynhadledd hon fod yn gyfle i aelodau Cymreig y blaid ymfalchïo'n eu llwyddiant etholiadol.

Ond fe fydd yn gyfle hefyd i graffu ar densiynau sydd eisoes wedi arwain at ostyngiad yn nifer yr aelodau sydd gan UKIP yn y Cynulliad, o saith i chwech.

disgrifiad o’r llunNathan Gill yw arweinydd UKIP yng Nghymru

Mae arweinydd y blaid yng Nghymru, Nathan Gill AC bellach yn aelod annibynnol, er ei fod e'n parhau i gynrychioli UKIP yn Senedd Ewrop.

Neil Hamilton AC sy'n arwain grŵp UKIP yn y Cynulliad, ac mae'r drwgdeimlad rhyngddo ef a Mr Gill yn adlewyrchu rhaniad sy'n bygwth y blaid yn genedlaethol: rhwng y rheiny fel Mr Gill sydd am weld y blaid yn parhau i ddilyn ôl traed Nigel Farage, a'r rheini fel Mr Hamilton sydd eisiau newid cyfeiriad.

Mae Nathan Gill a Neil Hamilton ill dau'n bresennol yn Bournemouth, a'r ddau'n eiddgar i wybod pa ddyfodol sy'n eu hwynebu nhw yn dilyn penodiad Diane James.

Roedd Mr Gill yn cefnogi Diane James - oedd yn cael ei hystyried fel ymgeisydd y Faragwyr.

"Bydd hi'n mynd ag UKIP i'r cyfeiriad sydd ei angen," medd Mr Gill.

disgrifiad o’r llunNeil Hamilton sy'n arwain grŵp UKIP yn y Cynulliad

Mae Mr Gill yn credu y bydd Ms James yn ceisio newid y blaid yng Nghymru ac yn defnyddio'i hawdurdod i reoli unrhyw aelodau sy'n mynd yn groes i'w gweledigaeth.

Lisa Duffy oedd dewis Neil Hamilton - ond ydi e'n poeni y gallai buddugoliaeth Diane James fygwth ei rôl e fel arweinydd aelodau Cynulliad y blaid?

"Does dim byd y gall unrhyw un ei wneud i newid arweinydd y grŵp yn y Cynulliad achos mae hwnna yn nwylo aelodau Cynulliad," medd Mr Hamilton.

"Fe wnaethon nhw f'ethol i yn hytrach na Nathan Gill."

'Llond bol' o'r cecru

Mae rhai aelodau'n bwriadu cadw draw o'r gynhadledd eleni am eu bod nhw wedi "cael llond bol" o'r holl gecru ac anhrefn.

Ond mae aelodau eraill o Gymru'n edrych ymlaen yn eiddgar at y dathliadau yn Bournemouth, i ddangos i gefnogwyr eraill ledled Prydain bod y blaid Gymreig yn "gadarn", a sut mae ennill seddi.

Dyna fydd y nod eto'r flwyddyn nesaf yn yr etholiadau lleol.

Bydd y penwythnos hwn yn rhoi awgrym o sut mae'r blaid, gyda'i harweinydd newydd, yn bwriadu gwneud hynny.

Straeon perthnasol