Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio menyw yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun, Alison Jane Farr-Davies

Mae heddlu'r de yn apelio am wybodaeth wedi marwolaeth menyw 42 oed mewn tŷ yn Abertawe.

Cafodd corff Alison Jane Farr-Davies ei ddarganfod wedi i blismyn gael eu galw i dŷ yn ardal yr Hafod brynhawn Mawrth.

Mae dyn 37 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ac yn parhau i gael ei holi am y digwyddiad.

Dywedodd Kath Pritchard o Dîm Ymchwilio i Droseddau Difrifol Heddlu De Cymru: "Er bod dyn yn y ddalfa, rydym yn apelio ar unrhyw un oedd yn ardal Ffordd Castell-nedd rhwng 13:00 a 14:00 brynhawn Mawrth, a allai fod wedi gweld rhywbeth amheus, i gysylltu gyda ni.

"Mae swyddogion wedi ymateb i sawl galwad gan y cyhoedd sydd wedi son am weld dyn ar y ffordd," meddai.

Mae ditectifs hefyd yn gwneud apêl i unrhywun oedd yn yr ardal brynhawn Sul adeg gêm Abertawe v Chelsea yn Stadiwm Liberty i gysylltu gyda nhw os oedden nhw wedi gweld neu glywed unrhywbeth amheus yn ymwneud â menyw a dyn yn yr ardal.

Mae modd cysylltu gyda'r heddlu ar 101 neu ar Daclo'r Taclau ar 0800 555 111.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service