Cyn bennaeth heddlu 'wedi camdrin' dau fachgen

Cyhoeddwyd

Mae llys wedi clywed fod cyn bennaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru "wedi bod mewn sefyllfa i gam-drin" dau fachgen yn eu harddegau yn yr 1980au.

Mae'r cyn uwch-arolygydd Gordon Anglesea, 78 oed, wedi ei gyhuddo o ddau ymosodiad anweddus ag un ymosodiad rhyw difrifol yn erbyn un bachgen, ag o ymosod yn anweddus ar fachgen arall.

Mae'n gwadu'r pedwar cyhuddiad yn ei erbyn.

Ar ddiwrnod cyntaf ei achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, dywedodd yr erlyniad bod ei sefyllfa ar y pryd yn ei wneud yn "anoddach i gwynion gael eu gwneud".

'Anodd ei gredu'

Dywedodd Eleanor Laws QC ar ran yr erlyniad bod y cyhuddiadau'n dyddio 'nôl i'r cyfnod pan roedd Mr Anglesea, o Hen Golwyn, yn arolygydd yr heddlu yn Wrecsam yng nghanol yr 80au.

Roedd y dioddefwyr, sydd nawr yn eu 40au, yn fechgyn yn eu harddegau ar y pryd.

Dywedodd Ms Laws: "Mae'r erlyniad yn dweud fod Gordon Anglesea, 'nôl yn y cyfnod hwnnw, mewn sefyllfa i gamdrin y ddau ddyn yma pan roedden nhw yn eu harddegau o ganlyniad i'r safle oedd ganddo gyda'r heddlu ar y pryd, mewn cyfnod pan roedd materion fel camdriniaeth sefydliadol a chamdriniaeth gan bobl mewn awdurdod yn anodd ei gredu i'r mwyafrif ohonom ni - ac yn anoddach i gwynion gael eu gwneud."

Canolfan

Fe glywodd y llys bod Mr Anglesea wedi camdrin un o'r bechgyn pan oedd yn cael cawod ar ben ei hun mewn canolfan bresenoldeb. Fe ddigwyddodd eto ar ymweliad arall, a'r tro hwnnw roedd yn boenus ac fe wnaeth y bachgen grio, meddai'r erlyniad.

Roedd yr ail ddyn wedi treulio cyfnod yng Nghartref Plant Bryn Alyn, ble roedd y perchennog John Allen wedi'i gamdrin yn rhywiol. Fe glywodd y llys bod Mr Allen wedi mynd â'r bachgen at ddynion eraill, gan gynnwys Mr Anglesea, i gael ei gamdrin.

Cafodd y bachgen ei fygwth, meddai'r erlyniad, gyda Mr Anglesea yn dweud bod ganddo'r pŵer i'w anfon i ffwrdd ac "na fyddai'n gweld ei deulu eto".

Mae'r achos yn parhau, ac mae disgwyl iddo bara am nifer o wythnosau.