Pryderon am effaith agor canolfan 'Zorbio' ar y Fenai

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunPelen fawr blastig yw 'Zorb' gyda phobl yn sefyll ynddi wrth deithio i lawr llethr

Mae pobl yn Llanfairpwll ar Ynys Môn wedi lleisio'u gwrthwynebiad i gynllun dadleuol i agor canolfan Zorbio ger y Fenai.

Roedd tua 100 o drigolion lleol mewn cyfarfod cyhoeddus yn y pentref nos Iau i drafod y syniad.

Mae cwmni Zorb Snowdonia, sy'n arbenigo yn y gamp o rowlio mewn pelen fawr blastig, wedi cyflwyno cais i Gyngor Môn gan ddweud y byddai'r atyniad yn denu ymwelwyr ac yn hwb i'r economi.

Ond roedd yna gwyno nad yw'r safle yn un addas.

Bwriad datblygwyr y cynllun yw cynnig cyfle i bobl lithro lawr llethr rhwng Porthaethwy a Llanfairpwll tu mewn i'r belen.

Mae nifer yn lleol wedi lleisio eu pryderon am effaith y fath gynllun ar fywyd gwyllt a'r effaith ar Ynys Tysilio gerllaw.

"Mae'r ffôn yma wedi bod yn ddiddiwedd hefo pobl yn galw i ddweud eu gwrthwynebiad iddo fo a'u pryder," meddai'r cynghorydd lleol Alun Mummery.

"Does neb yn gwrthwynebu y syniad ei hun ond y lleoliad, gan fod yna hefyd lwybrau.

ffynhonnell y llun, Zorb Snowdonia
disgrifiad o’r llunDelwedd gan artist o'r datblygiad arfaethedig ar lannau'r Fenai

"Y mae Llwybr y Llewod yn mynd ger ei waelod ac mae 'na badog o goed ar y chwith lle mae 'na wiwerod coch, yn ôl be dwi'n ddallt, ac mae 'na bryder mawr bod 'na unrhyw dorri mewn i'r tir yma."

Croesawu canolfan o'r fath y mae Alun Edwards, o gwmni Rib Ride gerllaw, gan ddadlau y byddai cael atyniad twristaidd arall yn beth da.

Bellach mae'r cais yn nwylo'r awdurdod cynllunio lleol, ac mae disgwyl iddo gael ei drafod gan y pwyllgor cynllunio ym mis Hydref.

Fe fydd cyfnod o ymgynghori ar y cais yn dod i ben wythnos nesaf.

ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunMae Zorb Snowdonia yn bwriadu agor y ganolfan ger yr Afon Menai, rhwng pentrefi Llanfairpwll a Phorthaethwy