Cyfradd diweithdra yng Nghymru yn gostwng unwaith eto

Cyhoeddwyd

Mae cyfradd diweithdra yng Nghymru wedi gostwng unwaith eto, wrth i'r bwlch rhwng Cymru a gweddill y DU barhau i dyfu.

Fe wnaeth y gyfradd ostwng yng Nghymru ar gyfer y cyfnod rhwng mis Mai a mis Gorffennaf i 4.1%. Ar gyfer gweddill y DU fe arhosodd yn 4.9%.

Yn y tri mis hynny bu gostyngiad o 0.7% yn y gyfradd ddiweithdra yng Nghymru, a 2.3% o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Mae nifer y bobl sy'n ddi-waith yng Nghymru wedi gostwng 10,000 o'i gymharu â'r tri mis cyn hynny, sydd 35,000 yn is na'r un cyfnod y llynedd.

Er hynny, mae ffigyrau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod nifer y bobl sydd mewn cyflogaeth yng Nghymru - 73.2% - yn parhau'n is na'r cyfartaledd ar draws y DU o 74.5%.

Ond roedd 18,000 yn fwy o bobl mewn cyflogaeth yng Nghymru rhwng mis Mai a mis Gorffennaf na'r chwarter cyn hynny.