UDA: Cwmni i dalu ffioedd meddygol dyn o Fôn am ddeufis

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Edwards
Disgrifiad o’r llun,
Mae Carwyn Edwards wedi bod yn derbyn triniaeth mewn ysbyty yn Phoenix, Arizona

Mae dyn o Ynys Môn sy'n ddifrifol wael yn yr Unol Daleithiau wedi cael gwybod y bydd ei gyflogwr yn parhau i dalu am ei driniaeth am 60 diwrnod arall.

Mae Carwyn Edwards, sy'n dod o Fodedern ond yn byw yn Arizona, mewn ysbyty yn y dalaith gyda haint difrifol yn ei waed.

Mae wedi wynebu saith llawdriniaeth yn y misoedd diwethaf, ac wedi colli rhan o'i ddwy goes.

Dros y cyfnod hwnnw mae ei gyflogwr - cwmni yswiriant Cigna - wedi talu'r rhan fwyaf o'i ffioedd meddygol.

Ond roedd y cwmni wedi bygwth dod â'r taliadau i ben ar ôl 12 Medi.

Yn ôl brawd Carwyn, Aled, mae Cigna wedi dweud wrth y teulu y bydd rhaid iddo ddangos cynnydd yn ei gyflwr er mwyn bod yn gymwys iddyn nhw dalu am ei driniaeth.

'Annisgwyl iawn'

Roedd y sefyllfa yn un ansicr ddydd Llun, a dywedodd Aled wrth BBC Cymru bod y newyddion diweddaraf wedi bod yn "annisgwyl iawn".

Ychwanegodd bod Carwyn "wedi dod yn ei flaen dipyn yn yr wythnos ddiwethaf".

Mae Carwyn wedi bod yn byw yn yr Unol Daleithiau ers 13 mlynedd, ac roedd wedi cychwyn swydd newydd gyda Cigna pan gafodd ei daro'n wael.

Hyd yn hyn, y cwmni sydd wedi bod yn talu am 85% o'i ffioedd ysbyty, gyda'r claf yn gyfrifol am y gweddill.

Mae cronfa gafodd ei sefydlu i dalu am ei ofal wedi casglu £39,000.