Arestio dyn 35 oed wedi marwolaeth sydyn yn Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei arestio yn dilyn marwolaeth sydyn yn Abertawe ddydd Mawrth.

Cafodd Heddlu De Cymru eu galw i Heol Castell-nedd yn ardal Hafod y ddinas am tua 13:35.

Dywedodd yr heddlu bod yr ardal wedi ei selio a bod ymchwiliad wedi dechrau.

Mae dyn 35 oed wedi ei arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ac mae yn y ddalfa.

Mae'r heddlu eisiau i unrhyw un welodd unrhyw beth amheus gysylltu gyda nhw ar 101.