Gwahardd dynes fusnes gafodd £9,000 o arian cyhoeddus

  • Cyhoeddwyd
judie thomas
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Judie Thomas yn destun rhaglen Week In Week Out yn 2010

Mae dynes fusnes gafodd gefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru wedi ei gwahardd rhag bod yn gyfarwyddwr busnes am saith mlynedd.

Fe roddodd y llywodraeth grant o £9,000 i Broject WD, cwmni gwneud dillad yn Abertawe, oedd yn berchen i Judie Thomas.

Daeth ymchwiliad gan y Gwasanaeth Methdaliadau i'r casgliad fod cwmni arall ym mherchnogaeth Ms Thomas, A&J Thomas Holdings Ltd, gyda dyledion o £129,322 pan gafodd ei ddiddymu yn 2015 ar gais Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM).

Roedd arni £95,322 i CThEM wedi iddi dan-gyhoeddi gwerthiannau ar ffurflenni tal ar werth.

Mae hefyd arni £32,977 i gontractwr a £1,023 i gredydwr masnach.

Camgymeriadau

Daeth yr ymchwiliad i'r casgliad nad oedd Ms Thomas wedi rhoi'r holl wybodaeth angenrheidiol i'w chyfrifydd, ac nad oedd hi wedi rhoi'r awdurdod i'r cyfrifydd hysbysu CThEM am ei chamgymeriadau.

Stephen Baxter arweiniodd yr ymchwiliad, a dywedodd y gallai "cyfarwyddwyr sy'n methu yn eu goblygiadau" ddisgwyl ymchwiliad a chael eu "gwahardd o'r farchnad".

Roedd Ms Thomas wedi bod yn gyfarwyddwr ar bump o gwmnïau.

Cafodd Project WD ei ddiddymu'n ddiweddar ac fe gafodd enwau tri arall eu tynnu oddi ar gofrestr Tŷ'r Cwmnïau.

Roedd ymchwiliad blaenorol eleni gan BBC Cymru wedi dangos bod Project WD wedi derbyn £9,000 o gyllid trwy raglen ReAct Llywodraeth Cymru yn 2014-15.

Nod cynllun ReAct yw cael pobl sydd wedi cael eu gwneud yn ddi-waith yn ôl i mewn i swydd.

Twf Swyddi Cymru

Mae rhai o'r bobl gafodd eu cyflogi gan Ms Thomas o dan y cynllun nawr wedi cymryd camau cyfreithiol am nad ydyn nhw wedi cael eu talu.

Mae'r cwmni hefyd wedi recriwtio prentisiaid trwy gynllun sgiliau Llywodraeth Cymru, Twf Swyddi Cymru.

Ym mis Ebrill dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd unrhyw arian wedi ei dalu i'r cwmni mewn perthynas â thair swydd wahanol gyda Thwf Swyddi Cymru a hysbysebwyd ers dechrau 2015.

Dywedodd llefarydd: "Yn dilyn materion gyda'r cwmni yn y gorffennol does neb gymerodd rhan yn Nhwf Swyddi Cymru yn gweithio i Project WD.

"Dydyn ni ddim yn rhagweld y sefyllfa hynny'n newid dros fywyd y rhaglen."

Roedd Ms Thomas, sydd wedi bod yn fethdalwr yn y gorffennol, ac yn destun rhaglen Week In Week Out BBC Cymru yng Ngorffennaf 2010, yn ymwneud â dyledion yn dilyn digwyddiad i ddylunwyr o Gymru yn Wythnos Ffasiwn Llundain.