Athro wedi 'cymryd mantais' o ddynes feddw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae llys wedi clywed bod athro addysg gorfforol o Gaerdydd wedi cymryd mantais o ddynes feddw a'i threisio.

Dywedodd y ddynes wrth reithgor yn Llys y Goron Caerdydd ei bod yn "rhy feddw" i gytuno i gael rhyw gyda Neilson Smith.

Mae'r erlyniad yn honni bod Mr Smith, 41 oed, wedi cyfarfod y ddynes mewn clwb nos yn y brifddinas ym mis Rhagfyr.

Mae'r athro yn Ysgol Uwchradd Willows yn ardal Tremorfa yn gwadu treisio'r ddynes.

Clywodd y llys bod y ddynes wedi bod yn yfed gwin a choctels gyda'i ffrindiau, a'i bod "bendant yn feddw".

Dywedodd wrth y rheithgor ei bod yn cofio dim o'r noson nes iddi ddeffro gyda'r diffynnydd ar ei phen.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Mae Neilson Smith yn athro addysg gorfforol yn Ysgol Uwchradd Willows

"Mae hi'n cofio mynd allan i'r bar ond wedi hynny, bron i ddim byd arall," meddai Matthew Cobbe ar ran yr erlyniad.

"Aeth hi i mewn i dacsi ond dydi hi ddim yn cofio cael ei chymryd adref.

"Mae hi'n cofio deffro yn ei gwely gydag ef yn ei threisio. Doedd hi ddim mewn cyflwr i roi caniatâd i unrhyw weithred rhyw."

Dywedodd Mr Smith, o Bontypridd, bod y ddynes eisiau rhyw wedi iddi ei chymryd adref.

Mae'r achos yn parhau.