Ysbyty wedi 'methu cyfleon' i atal marwolaeth dyn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunFe syrthiodd Arthur Whitfield yn Ysbyty Llandudno ar 29 Hydref 2015

Mae cwest i farwolaeth dyn oedrannus mewn ysbyty yn Sir Conwy wedi clywed bod yr awdurdodau wedi "methu nifer o gyfleon" i sicrhau na fyddai'n syrthio.

Fe ddisgynnodd Arthur Whitfield, 83 oed, o wely neu sedd yn Ysbyty Llandudno fis Hydref y llynedd.

Bu farw ddiwrnod yn ddiweddarach yn Ysbyty Glan Clwyd.

Datgelodd ymchwiliad post-mortem bod gwaedu ar ei ymennydd - a hynny oherwydd iddo ddisgyn nifer o weithiau, nid o achos un cwymp penodol.

Methiannau asesu risg

Fe glywodd y gwrandawiad yn Rhuthun bod Mr Whitfield, oedd o Fae Colwyn, wedi cael ei gludo i'r ysbyty ar nifer o achlysuron yn yr wythnosau cyn ei farwolaeth - gan gynnwys ar 7, 9 a 16 Hydref.

Cafodd ei ddal hefyd yn ceisio dringo o'i wely tra yn Ysbyty Llandudno.

Datgelodd ymchwiliad digwyddiad difrifol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr bod 'na fethiannau yn y broses asesu risg ac na chafodd y dulliau cywir eu dilyn.

Dywedodd cydlynydd yr ymchwiliad, Amanda Casey, na chafodd lefel risg y claf ei godi, er ei fod yn syrthio'n aml.

Pe bai hynny wedi digwydd, meddai, gallai matiau fod wedi cael eu gosod o amgylch ei wely.

Fe ddywedodd Ms Casey wrth y cwest bod y bwrdd iechyd wedi cymryd camau i gywiro'r diffygion yn sgil yr ymchwiliad.

Rheithfarn naratif

Wrth nodi rheithfarn naratif, dywedodd dirprwy grwner Canol a Dwyrain Gogledd Cymru, Nicola Jones, na allai ddod i gasgliad o farwolaeth ddamweiniol.

"Pe bai wedi syrthio unwaith adref neu yn yr ysbyty gallai fod yn ddamwain, ond ar ôl cymaint o achosion, elli rhywun ddim dweud mai damwain oedd o," meddai.

Nododd y dirprwy grwner bod camau wedi eu cymryd i wella'r sefyllfa, ond y dywedodd y byddai'n cyhoeddi adroddiad o dan Reol 28 i danlinellu bod 'na risg i gleifion nes bod ffurflen asesu risg newydd yn cael ei chyflwyno yn Ysbyty Llandudno.