Secstio: Dedfrydu llanc o Fae Colwyn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Science Photo Library

Mae llanc 20 oed o Fae Colwyn wedi ei ddedfrydu i bedair blynedd dan glo wedi iddo bledio'n euog i gyhuddiadau'n ymwneud â secstio.

Roedd Daniel Daly wedi anfon negeseuon at dair merch yn eu harddegau, i geisio eu hannog i anfon lluniau anweddus ohonyn nhw iddo.

Fe lwyddodd i berswadio un ferch 11 oed o Sir Caint i anfon lluniau, ac yna bygwth y byddai'n eu rhannu ar y we oni bai ei bod hi'n anfon rhagor.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry yn Llys y Goron Caernarfon mai blacmel oedd hynny.

Newid ymddygiad

Clywodd y llys fod mam y ferch wedi sylwi bod ei hymddygiad wedi newid, a'i bod yn defnyddio'i ffôn yn hwyr yn y nos.

Fe aeth y fam at yr heddlu ar ôl sylwi ar luniau.

Cysylltodd Daly hefyd â merch 14 oed o Abergele, gan fynnu ei bod yn anfon lluniau anweddus ato.

Roedd merch arall 15 oed hefyd wedi cael cais am luniau.

Peryglon

Doedd gan Daniel Daly ddim record droseddol flaenorol, a chlywodd y llys ei fod yn wirioneddol edifar am yr hyn yr oedd wedi ei wneud, a'i fod yn nerfus ac ofnus am dreulio cyfnod dan glo.

Wrth gyfeirio at achos y ferch o Abergele dywedodd y barnwr Parry: "Roedd hyn yn achos o ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol er mwyn denu merch yr oeddech chi'n gwybod ei hoed.

"Rhaid i chi ddeall fod y cyhoedd yn dibynnu ar y llysoedd i amddiffyn eu plant."

Bydd Daniel Daly yn dechrau ei gyfnod dan glo mewn canolfan i droseddwyr ifanc.