Amina al-Jeffery: Cyfreithwraig i deithio i Saudi Arabia

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunMae Amina Al-Jeffery yn dweud ei bod yn cael ei chadw'n gaeth yn Saudi Arabia

Mae cyfreithwraig o'r DU wedi dweud ei bod yn fodlon teithio i Saudi Arabia i gyfarfod dynes ifanc sy'n honni bod ei thad yn ei chadw'n gaeth yno.

Daw'r datblygiad mewn gwrandawiad yn yr Uchel Lys i achos Amina al-Jeffery, sy'n 21 ac fe wnaeth dyfu i fyny yn Abertawe.

Ar 3 Awst, dyfarnodd barnwr yn Llundain y dylai Mohammed Al-Jeffery ddychwelyd ei ferch i Brydain erbyn dydd Sul 11 Medi, ond wnaeth hynny ddim digwydd.

Ddydd Mawrth, dywedodd Mr Ustus Holman mai ymweliad gan gyfreithwraig Ms al-Jeffery, Anne-Marie Hutchinson, oedd "yr unig ffordd i ddatrys y sefyllfa".

Mae Miss Al-Jeffery, sy'n 21 oed, yn dweud bod ei thad wedi ei chloi hi yn ei fflat yn Jeddah oherwydd ei bod wedi "cusanu dyn".

Gwadu hynny mae ei thad, sy'n dweud ei fod yn ceisio ei hamddiffyn.

Yn yr achos fis Awst, dywedodd Mr Ustus Holman fod Miss Al-Jeffery yn cael ei "hamddifadu o'i rhyddid", a'i bod bod yn ddinesydd Prydeinig a oedd yn haeddu cael ei gwarchod.

Ddydd Mawrth, clywodd y barnwr bod Ms Hutchinson yn barod i deithio i Saudi Arabia er mwyn cyfarfod â Ms al-Jeffery a "sicrhau bod unrhyw benderfyniadau gaiff eu gwneud gan Amina yn cael eu gwneud gyda'r holl wybodaeth".

Fe wnaeth y barnwr gefnogi'r syniad, gan ddweud bod Ms Hutchinson yn "bwriadu gwneud ymholiadau pellach" i'r achos.