Chwilio am ddynes ar goll ym Machynlleth

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau bod swyddogion wedi cael eu galw i chwilio am ddynes oedd ar goll yn ardal Machynlleth nos Lun.

Cafodd hofrennydd yr heddlu a Gwylwyr y Glannau eu defnyddio i geisio dod o hyd i Agnes De Graaf.

Cafodd y wraig 68 oed ei gweld y tro diwethaf rhwng 16:00 a 17:30 ddydd Sul 11 Medi. Roedd hi'n gwisgo trowsus glas tywyll streipiog a chrys-t tywyll.

Daeth y chwilio i ben am 21:00 nos Lun wrth iddi dywyllu, ond cafodd timau arbenigol eu galw i barhau'r chwilio ddydd Mawrth.