Dydyn nhw'n blant Dahl?

Cyhoeddwyd

I ddathlu canmlwyddiant yr awdur plant poblogaidd Roald Dahl, mae nifer o blant Cymru wedi mynd i'r ysgol heddiw wedi eu gwisgo fel rhai o gymeriadau lliwgar ei lyfrau. Dyma i chi ddetholiad ohonyn nhw:

disgrifiad o’r llunDyma i chi ddau Wmpalwmpa o Gastell Newydd Emlyn (Henry a Sophie)
disgrifiad o’r llunSgwn i a yw hon yn ferch fach dda? Matilda yw hon (Efa Lois o Aberystwyth)
disgrifiad o’r llunBarod am ddiwrnod prysur yn y ffatri fferins? Mae Eloise o Hen Golwyn wedi penderfynu bod yn Mr Willy Wonka am y diwrnod
disgrifiad o’r llunY CMM (BFG) Mae ffrindiau Twm o Gaerdydd yn dweud ei fod yn ddigon cyfeillgar pob diwrnod arall hefyd!
disgrifiad o’r llunOsian ac Ifan yw'r efeilliaid diriedus yma o Gaerdydd sy'n portreadu Mr Willy Wonka a Charlie
disgrifiad o’r llunDoes 'na'm prinder tocynnau aur ar hyd a lled Cymru heddiw! Dyma Elin a Megan Dafydd o Lanbedr Pont Steffan
disgrifiad o’r llunMae Thomas o Gaerdydd wedi bod yn gyfrwys a gwisgo fel Mr Cadno Campus
disgrifiad o’r llunDyma i chi Mr Cadno Campus arall. Mae Osian yn byw yn Gelligaer, Sir Caerffili
disgrifiad o’r llunHedd y hwn, brawd Osian, ond CMM yw e heddiw
disgrifiad o’r llunGobeithio nad yw Ollie o Gaerdydd wedi tynnu blewyn o drwyn heddiw gan fod ganddo docyn aur!
disgrifiad o’r llunElis o Sili, Bro Morgannwg yn portreadu Mike Teavee. Gobeithio wnes di ddim bwyta gormod o losin!