Aelod Cynulliad UKIP yn cynnig cymryd lle Gill yn Ewrop

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFe ymddiswyddodd Nathan Gill o grŵp UKIP yn y Cynulliad yn sgil ffrae am ei aelodaeth o Senedd Ewrop - nawr mae Caroline Jones wedi cynnig cymryd lle Mr Gill ym Mrwsel

Mae un o Aelodau Cynulliad UKIP wedi dweud y byddai hi'n fodlon cymryd sedd Nathan Gill yn Senedd Ewrop.

Cafodd Mr Gill ei feirniadu am gadw'i le fel Aelod Seneddol Ewropeaidd, er iddo gael ei ethol i'r Cynulliad hefyd ym mis Mai.

Dywedodd ar y pryd mai un o'r rhesymau dros beidio gadael Brwsel oedd nad oedd 'na aelod arall o'r blaid ar gael i gymryd ei le.

Ond mae Caroline Jones nawr wedi dweud y byddai hi'n fodlon gwneud - er mai dim ond eleni y cafodd hithau ei hethol i Fae Caerdydd.

'Nôl ym mis Gorffennaf fe ddywedodd Mrs Jones y byddai'n well cadw'r sedd ym Mrwsel yn wag, ac nad oedd ganddi ddiddordeb ynddi.

'Dim trafodaeth'

Pan gafodd Mr Gill ei ethol i Senedd Ewrop y tro diwethaf yn 2014, dim ond tri aelod arall gafodd eu cynnwys ar restr UKIP - James Cole, a adawodd y blaid cyn dychwelyd yn ddiweddar, David Rowlands, sydd hefyd bellach yn AC, a Mrs Jones.

Mae Caroline Jones nawr wedi dweud y byddai hi'n fodlon cyfnewid ei swydd yn y Cynulliad am un ym Mrwsel petai ar gael, gan adael i Martyn Ford, oedd yn ail ar restr UKIP yng Ngorllewin De Cymru, i gymryd ei lle yn y Bae.

Mynnodd Nathan Gill fodd bynnag nad oedd yn ymwybodol o safbwynt Mrs Jones.

"Dydw i heb gael unrhyw drafodaeth â Caroline, a dyw'r peth heb gael ei awgrymu i grŵp ASEau UKIP ym Mrwsel, felly mae'n rhaid i mi bendroni beth, neu pwy, sydd wedi ei hannog i wneud y sylw yma'n syth i'r wasg," meddai Mr Gill.

Mae Mr Gill bellach wedi gadael grŵp UKIP yn y Cynulliad i eistedd fel aelod annibynnol, ond mae'n parhau i fod yn arweinydd ar y blaid yng Nghymru.