Gobeithio cytuno ar fargen gyllido erbyn dechrau 2017

  • Cyhoeddwyd
Arian

Mae Llywodraeth Cymru'n gobeithio cytuno ar fargen gyllido newydd gyda Llywodraeth Prydain erbyn dechrau'r flwyddyn nesaf.

Mae disgwyl i drafodaethau rhwng gweinidogion Bae Caerdydd a San Steffan ddechrau cyn diwedd y mis.

Bydd newidiadau i gyllid Llywodraeth Cymru yn adlewyrchu datganoli pwerau ar godi trethi i Fae Caerdydd.

Fe ddaeth San Steffan i gytundeb tebyg â Llywodraeth Yr Alban ym mis Chwefror wedi bron i flwyddyn o drafod.

Mae gweinidogion Llywodraeth Cymru yn gobeithio defnyddio'r fargen honno fel llinyn mesur er mwyn dod i gytundeb yn gynt.

Ond mae cyn-gynghorydd Llywodraeth Cymru, Gerald Holtham wedi beirniadu'r cytundeb gyda Holyrood, gan alw ar weinidogion Llafur Cymru "i gytuno ar rhywbeth mwy synhwyrol".

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Mark Drakeford yn cwrdd â Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, David Gauke ddiwedd y mis

Ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o gyllid blynyddol Llywodraeth Cymru o £15bn yn cael ei ariannu gan y Trysorlys ar ffurf yr hyn sy'n cael ei alw'n 'grant bloc'.

Ond bydd y grant yma'n cael ei dorri, gyda'r bwlch yn cael ei lenwi gan bwerau i Weinidogion Cymru dros y dreth stamp, trethi claddfeydd sbwriel a'r ardoll agregau fydd yn cael eu pasio i Gaerdydd yn 2018.

Bydd Ysgrifennydd Economi Cymru, Mark Drakeford yn cwrdd â Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, David Gauke ddiwedd y mis i drafod datganoli treth incwm yn rhannol a gweddill yr oblygiadau cyllidol.

Mae Mr Darkeford yn gobeithio cwblhau'r trafodaethau cyn i Aelodau'r Cynulliad gymeradwyo'r cam nesaf o ddatganoli, gyda disgwyl i Fesur Cymru gael ei cymeradwyo gan Y Goron yn gynnar yn 2017.

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud yn y gorffennol na ddylai'r Cynulliad dderbyn y pwyerau newydd cyn cyrraedd cytundeb ar "fframwaith cyllidol".