Cyngor Gwynedd yn trafod cau pedair llyfrgell

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Mae llyfrgell Llanberis yn un o'r rhai fyddai'n cau

Mae disgwyl i gabinet Cyngor Gwynedd gymeradwyo cynllun i ad-drefnu gwasanaeth llyfrgell y sir ddydd Mawrth, fyddai'n gweld cau'r adeiladau presennol mewn pedair ardal.

Mae 17 o lyfrgelloedd ar draws y sir, ond fel nifer helaeth o adrannau'r cyngor, mae'r gwasanaeth yn wynebu toriadau.

Mae'r cyngor yn chwilio am arbedion o bron i £170,000 yn y gwasanaeth, a'r bwriad ydi cynnig gwasanaeth llyfrgell deithiol yn y pedair ardal dan sylw.

Y llyfrgelloedd sydd mewn perygl o orfod cau eu drysau yw rhai Harlech, Penrhyndeudraeth, Llanberis a Deiniolen.

Mae'r cyngor llawn wedi penderfynu bod rhaid i'r gwasanaeth wario £65,000 yn llai ar lyfrau newydd, ac ar ben hynny mae'n rhaid dod o hyd i dros £100,000 o arbedion eraill.

Er mwyn cyflawni'r arbedion hynny, mae adroddiad gerbron cabinet y cyngor yn argymell cau'r llyfrgelloedd.