Carcharu dyn oedd wedi bod ar ffo am 10 mlynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Jason Humble

Mae dyn oedd wedi bod ar ffo am 10 mlynedd wedi ei garcharu ar ôl cael ei ddal yng nghanolbarth Cymru.

Roedd yr heddlu wedi bod yn chwilio am y cyn yrrwr rali Jason Humble, 51 oed, oedd wedi ei gyhuddo o geisio llofruddio dyn ar ôl ymosod arno gyda bat pel-fâs.

Llwyddodd Humble i osgoi sylw'r heddlu er gwaetha ymgyrch fawr i ddod o hyd iddo, gan gynnwys sawl apêl ar y gyfres deledu Crimewatch.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd am achos blaenorol a bod Humble eisoes wedi treulio cyfnod o 12 mlynedd yn y carchar ar ôl lladd cwpl ifanc yn 1998 ar ôl colli ei dymer wrth yrru.

Fe wnaeth o ddefnyddio ei brofiad o yrru i wthio car oedd yn cael ei yrru gan Toby Exley, 33 oed, a'i gariad Karen Martin, 20 oed, i lwybr car arall.

Gwadu cesisio llofruddio

Ar ôl ei ryddhau fe wnaeth ymosod ar Steve Hatch ym Mro Ogwr, ac yna mynd ar ffo.

Cafodd ei ddal yn y Drenewydd ym mis Rhagfyr y llynedd.

Plediodd yn euog i anafu anghyfreithlon gyda bwriad, ond gwadodd y cyhuddiad o geisio llofruddio.

Dywedodd David Perry, ar ran yr erlyniad, oherwydd bod y digwyddiad wedi digwydd dros ddegawd yn ôl byddai cof tystion o'r digwyddiad wedi pylu.

Felly, meddai, byddant yn derbyn ei ble o fod yn euog i'r cyhuddiad llai difrifol.

Cafodd Humble, sydd heb gartref parhaol, ei garcharu am 10 blynedd a phedwar mis.