Ysgrifennydd gyda Heddlu Gwent yn euog o dwyll

  • Cyhoeddwyd
Anna ColcombeFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae llys wedi clywed sut i ysgrifennydd gyda Heddlu Gwent ffugio llofnod ei gŵr mewn achos o dwyll gwerth £120,000.

Fe wnaeth Anna Colcombe o Bowys ffugio llofnod ei gŵr er mwyn cael taliad morgais, a hynny ar ôl i'w perthynas waethygu.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful i Mrs Colcombe, 53, wario'r arian oedd i fod ar gyfer bwthyn newydd yn Llanfair-ym-Muallt o fewn dyddiau i'w gael, a hynny heb sôn gair wrth ei chyn bartner Geoffrey Jones.

Yn ôl yr erlynydd, Ieuan Morris, roedd y cwpl wedi bod gyda'i gilydd am 15 mlynedd ond roedd y berthynas wedi suro cyn iddyn nhw orffen y gwaith ar eu tŷ newydd.

Fe lwyddodd hi drwy dwyll i gael ailforgais ar y tŷ a hynny er mwyn talu ei dyledion eraill.

Dywedodd Ben Gordon ar ran Colcombe fod ei gleient wedi mynd i ddyled ar ôl gwario ar y tŷ newydd.

Dywedodd y byddai'n colli ei swydd gyda Heddlu Gwent yn dilyn y ddedfryd.

Ychwanegodd y byddai'r ddedfryd hefyd yn cael effaith ar ei gobeithion o ddod o hyd i swydd newydd.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Llwyddodd Ann Colcombe i gael ailforgais ar dŷ drwy ffugio llofnod ei gŵr

Dywedodd y barnwr Richard Twomlow fod yr holl achos wedi cael effaith ar Mr Jones, a oedd yn poeni y byddai'n gorfod ad-dalu'r arian gafodd ei hawlio drwy dwyll.

Cafodd Colcombe ddedfryd ohiriedig o 16 mis o garchar, a bydd yn rhaid iddi wneud 200 awr o waith di-dâl yn y gymuned.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent: "Fe allwn gadarnhau y bydd Anna Colcombe yn mynychu gwrandawiad disgyblu ar 15 Medi oherwydd camymddygiad difrifol, ac mae hi yn parhau i fod wedi ei gwahardd o'i gwaith."