Brexit: Rhybudd Carwyn Jones am dollau i fusnesau Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Carwyn Jones newydd ddychwelyd i drip i'r UDA i geisio gwerthu Cymru fel lle i wneud busnes

Mae Carwyn Jones wedi rhybuddio bod "perygl go iawn" y gall busnesau Cymru wynebu tariffiau am gyfnod yn dilyn Brexit.

Dywedodd y Prif Weinidog nad oedd gan Brydain unrhyw arbenigedd pan oedd hi'n dod at drafod cytundebau masnachu â gwledydd eraill.

Ond fe allai cytundebau oedd yn caniatáu rhyddid pobl i symud fod yn "broblem" i'r rheiny oedd o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Roedd Mr Jones yn rhoi tystiolaeth i bwyllgor materion allanol y Cynulliad wrth i wleidyddion ddychwelyd i Fae Caerdydd ddydd Llun.

"Fe fydd hi'n cymryd blynyddoedd i ddod i gytundeb [masnachu rhydd â'r UE]," meddai.

"Mae perygl real y gallwn ni ganfod ein hunain mewn sefyllfa ble am gyfnod o amser y bydd gennym ni dariffiau - ac mae hynny'n rhywbeth sydd angen i ni ei osgoi."

Dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn awyddus i weld cynhyrchwyr o Gymru yn cael mynediad rhydd i farchnadoedd rhyngwladol - ond y gallai cytundebau masnach rydd â rhai gwledydd, megis Seland Newydd, fod yn ergyd i ffermwyr Cymru.