UDA: Dyn o Fôn i dalu ffioedd meddygol?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Carwyn Edwards wedi bod yn derbyn triniaeth ers mis Chwefror

Bydd dyn o Ynys Môn sy'n ddifrifol wael yn yr Unol Daleithiau yn cael gwybod o fewn y 24 awr nesaf os bydd ei ofal iechyd yn parhau i gael ei ariannu gan ei gyflogwr.

Mae Carwyn Edwards, sy'n dod o Fodedern ond yn byw yn Arizona, mewn ysbyty yn y dalaith gyda haint difrifol yn ei waed.

Mae wedi wynebu saith llawdriniaeth yn y misoedd diwethaf, ac wedi colli rhan o'i ddwy goes.

Dros y cyfnod hwnnw mae cyflogwr Mr Edwards - cwmni yswiriant Cigna - wedi talu'r rhan fwyaf o'i ffioedd meddygol.

Ond mae'r cwmni wedi bygwth dod â'r taliadau i ben ar ôl 12 Medi.

Dim 'ateb concrit'

Yn siarad ar raglen y Post Cyntaf, dywedodd Aled Edwards, brawd y claf, ei bod hi'n sefyllfa ansicr.

"'Dan ni wedi bod mewn trafodaethau gyda Cigna, ac maen nhw'n honni eu bod nhw'n sbio mewn i ffynonellau.

"Nes i ofyn am ateb concrit erbyn diwedd yr wythnos, ond 'dan ni'n dal heb gael dim byd.

"Felly fel ma' hi, mi fydden nhw'n dod â'r taliadau i ben ddydd Mawrth [13 Medi]."

Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun, Mae Carwyn Edwards mewn ysbyty yn Phoenix, Arizona

Mae Mr Edwards wedi bod yn byw yn yr Unol Daleithiau ers 13 mlynedd, ac roedd wedi cychwyn swydd newydd gyda Cigna pan gafodd ei daro'n wael.

Hyd yn hyn, y cwmni sydd wedi bod yn talu am 85% o'i ffioedd ysbyty, gyda'r claf yn gyfrifol am y gweddill.

Mae cronfa gafodd ei sefydlu i dalu am ei ofal wedi casglu £39,000.

Er nad ydyn nhw'n gwybod faint yn union fydd cost gofal yn y dyfodol, yn ôl y teulu byddai hofrennydd o un ysbyty i'r llall yn costio cymaint â $30,000 (tua £25,600).

'Opsiynau'

Mae'r teulu felly'n ystyried eu hopsiynau, yn ôl Aled Edwards.

"'Dan ni 'di bod yn sbio ar opsiynau - opsiyniau fel ei fflio fo adra yr wythnos nesa' neu'r wythnos wedyn.

"Ond rhy fuan braidd ydi hynny o ran ei gryfder o."

Dywedodd Aled Edwards mai dwy waith yn unig yr oedd ei frawd wedi llwyddo i eistedd tan yr wythnos ddiwethaf.

Ychwanegodd: "Mi fyddai hi'n annheg i'w adael o allan rŵan am nad ydi o wedi cael y driniaeth y mae o i fod i'w gael."

Dim sylw

Mae'r teulu wedi bod yn cydlynu eu hymdrechion â swyddfa is-gennad Prydain yn Los Angeles.

Dywedodd Aled Edwards eu bod hwythau hefyd wedi ceisio cysylltu â Cigna.

Mewn datganiad, dywedodd Cigna na fydden nhw'n gallu gwneud sylw am achosion penodol.

"Fe allwn ddweud bod ein swyddogion achos wedi bod mewn cysylltiad â'r unigolyn hwn a bydden nhw'n parhau i drafod ei bryderon yn uniongyrchol gydag o."