Protest yn erbyn ailagor chwarel yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae mwy na 100 o bobl wedi ymgasglu i sillafu'r gair "na" er mwyn protestio yn erbyn cynlluniau i ailagor chwarel yng Nghaerdydd.

Mae gwrthwynebwyr yn dadlau y gall cynllun cwmni Tarmac i ailagor ac ehangu Chwarel Creigiau, achosi llygredd, difrod i adeiladau, ac yn creu tagfeydd ar y ffyrdd.

Roedd y protestwyr wedi ymgasglu yng Nghae Hamdden Creigiau ddydd Sul, ac fe fydd y cyngor yn penderfynu ar y mater ar 12 Hydref.

Dywedodd Tarmac ei fod yn ffynhonnell bwysig o galchfaen, a'u bod wedi cytuno ar gyfyngiadau traffig.

Dywedodd cyngor Caerdydd y byddai'r holl sylwadau a wnaed yn ystod ymgynghoriad yn cael eu hystyried yn ofalus cyn i benderfyniad gael ei wneud.

Dywedodd un protestiwr, Deb Hunt: "Gyda'r penderfyniad ar y chwarel ar fin digwydd , rydym wedi cyfleu ein hundod drwy ffurfio'r llythrennau 'na'."