Digwyddiad ger Caerffili: Arestio dyn

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi cael ei arestio a'i ryddhau ar ôl i ddynes gael ei hanafu mewn digwyddiad ger Caerffili.

Dywedodd Heddlu Gwent fod y dyn 30 oed, wedi cael ei arestio ar amheuaeth o geisio llofruddio, wedi digwyddiad yn Waunllwyn Crescent, Y Coed Duon, ddydd Sadwrn.

Mae'r dyn wedi cael ei ryddhau erbyn hyn.

Fe gafodd dynes leol, 26 oed, ei chludo i'r ysbyty yng Nghaerdydd, lle mae hi mewn cyflwr sefydlog.

Dywedodd yr heddlu fod yr ymchwiliad yn parhau.