Difrod i garafanau wedi tân mawr yn Sir y Fflint

Cyhoeddwyd

Mae nifer o garafannau wedi cael eu difrodi gan dân teiars mawr yn Sir y Fflint.

Fe gafodd tair injan dân eu hanfon i'r digwyddiad ar Spring Street, yng Nghei Connah yn ystod oriau mân fore Sul.

Nid yw'n glir eto beth oedd achos y tân, a ledaenodd at garafannau cyfagos, yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Nid oes unrhyw un wedi ei anafu.