Anafiadau wedi gwrthdrawiad ar ffordd yr M4

Cyhoeddwyd

Mae tri o bobl wedi cael eu hanafu, un ohonynt yn ddifrifol, ar ôl gwrthdrawiad ffordd yn ne Cymru.

Fe ddaru car BMW du droi drosodd, gan gau un lôn rhwng cyffyrdd 44 a 43 ar draffordd yr M4 ger Sgiwen, Castell-nedd.

Roedd yn rhaid i'r ffordd fod ar gau am bedair awr yn dilyn y gwrthdrawiad nos Sadwrn, am tua 20:00.

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am dystion.