Yr awdurdodau wedi dod o hyd i glaf seiciatrig

Cyhoeddwyd

Mae'r awdurdodau wedi dod o hyd i glaf seiciatrig oedd wedi dianc o ysbyty yn Y Fenni.

Fe aeth Keiron Miller, 28 oed, ar goll o Ysbyty Seiciatrig Llanarth Court am tua 09:50 ddydd Gwener.

Dywedodd Heddlu Gwent ei fod yn glaf anwirfoddol yn yr ysbyty.

Dywedodd yr heddlu y gall fod yn "risg posib i'r cyhoedd" gan rybuddiodd pobl i beidio â mynd ato.

Y gred yw bod gan Mr Miller gysylltiadau yn ardal y Barri.