Dymchwel Oceana Abertawe erbyn diwedd y flwyddyn?

Cyhoeddwyd

Mae disgwyl i'r gwaith o ddymchwel hen glwb nos a allai fod yn safle ar gyfer pencadlys newydd Cyngor Abertawe, ddod i ben erbyn diwedd y flwyddyn.

Fe ddechreuodd y gwaith o ddymchwel adeilad Oceana ar Ffordd y Brenin, yn Hydref 2015, a'r gobaith gwreiddiol oedd cwblhau'r gwaith o fewn chwe mis.

Ond mae cragen yr adeilad yn parhau i sefyll, gan fod mwy o asbestos na feddyliwyd yn bresennol ar y safle.

Fe brynodd y cyngor y safle fel rhan o gynlluniau i drawsnewid ardal Ffordd y Brenin yn ardal fusnes.