Bachgen oed ar goll wedi ei ddarganfod

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunHeddlu De Cymru

Mae'r heddlu wedi cadarnhau fod bachgen 12 oed, oedd ar goll o'i gartref yn ne Cymru, wedi ei ddarganfod yn ddiogel.

Mae Ethan Roberts, o Bencoed ger Pen-y-bont, yn dioddef o ddiabetes, ac roedd pryderon nad oedd ganddo foddion inswlin gydag o.

Dywedodd Heddlu De Cymru nad oedd neb wedi gweld Ethan ers tua 11:00 ar fore Gwener 9 Medi.