Goryrru M4 Casnewydd: Dechrau erlyn 'yn fuan'

  • Cyhoeddwyd
M4

Bydd pobl sy'n goryrru drwy ran o'r M4 sydd â therfyn cyflymder newidiol yn dechrau cael eu herlyn yn y dyfodol agos.

Cafodd y terfyn newidiol a chamerâu eu cyflwyno yn ardal Casnewydd bum mlynedd yn ôl.

Y bwriad oedd lleihau oedi rhwng cyffordd 24 yng Ngholdra a chyffordd 28 Parc Tredegar.

Ond ym mis Gorffennaf fe wnaeth Llywodraeth Cymru gadarnhau y byddai'n targedu rhai sy'n "diystyru" y terfynau.

Dywedodd llefarydd ar ran GoSafe, partneriaeth heddlu a chynghorau, nad oedd yn benderfyniad i erlyn er mwyn erlyn a bod y "rhaglen orfodi ar fin dechrau".

Ychwanegodd y byddai'r cyhoedd yn cael mwy o rybudd cyn y dechrau swyddogol.

Mae'r system yn defnyddio sawl sgrin sy'n dangos y terfyn cyflymder, rhwng 20mya a 70mya, a chamerâu sy'n cofnodi pan fydd y terfynau'n cael eu torri.