Carcharu dyn am oes am ladd ei gyn-gariad yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys

Mae dyn 33 oed wedi cael dedfryd o oes yn y carchar ar ôl ei gael yn euog o lofruddio ei gyn-gariad mewn "ymosodiad ffyrnig" yn Sir Benfro.

Fe wnaeth Luke Jones ymosod ar Natasha Bradbury, 27 oed, yn ei fflat yn Hwlffordd ym mis Chwefror.

Bu Ms Bradbury farw o ganlyniad i anafiadau i'w asennau, gwddf, ymennydd, calon a'i iau.

Bydd Jones yn treulio o leiaf 17 mlynedd dan glo cyn ystyried ei ryddhau ar barôl.

Roedd wedi gwadu ei llofruddio, gan honni iddi gael ei hanafu ar ôl disgyn yn ei fflat, ond cafodd hyn ei wrthod gan reithgor yn Llys y Goron Abertawe.

Curo i farwolaeth

Yn y dyddiau cyn marwolaeth Ms Bradbury, roedd perthynas y ddau wedi dirywio wedi iddi ofyn i Jones os byddai'n iawn iddi aros gyda ffrind yn hytrach na mynd i'w weld.

Dywedodd yr erlyniad ei fod wedi ei churo i farwolaeth ar ôl darganfod bod Ms Bradbury wedi bod gyda dyn arall ers iddyn nhw wahanu.

Wedi iddo gael ei arestio, honnodd Jones mai Ms Bradbury oedd wedi ymosod arno ef, a bod ei hanafiadau wedi cael eu hachosi wedi iddi ddisgyn wrth wneud.

Fe wnaeth y Barnwr Keith Thomas ddisgrifio'r digwyddiad fel "trychineb".

Dywedodd wrth Jones: "Fe wnaethoch chi daflu Natasha o amgylch yr ystafell, ei tharo a'i chicio a thorri bwrdd gwydr drosti wrth iddi orwedd ar y llawr."