Pen-blwydd Rownd a Rownd

Cyhoeddwyd

Y mis hwn bydd un o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C yn cyrraedd carreg filltir arall ac yn dathlu ei phen-blwydd yn 21 oed.

Dechreuodd Rownd a Rownd fel cyfres sebon i bobl ifanc gyda phenodau pum munud o hyd a oedd yn canolbwyntio ar helyntion pobl ifanc ar rownd bapur.

Ond bellach mae'n un o gonglfeini amserlen oriau brig S4C, gyda dwy bennod hanner awr o hyd bob nos Fawrth a nos Iau.

Ymunodd Dyfrig Evans - sydd hefyd yn brif leisydd y band Topper - gyda chast gwreiddiol Rownd a Rownd yn 1995 pan oedd ond yn 15 oed.

"Dwi'n cofio teimlo 'mod i wedi gwireddu breuddwyd pan ges i'r rhan," meddai Dyfrig, a oedd yn arfer chwarae rhan Ari Stiffs. "Roedd 'na gynnwrf mawr bod rhywbeth cyffrous, newydd wedi cyrraedd y gogledd.

"Ro'n i newydd ddechrau astudio TGAU ar y pryd - a bod yn onest, dwi'm yn rhy siŵr sut nes i basio! Dwi'n dal i freuddwydio mod i heb roi traethawd Lefel A i mewn am mod i'n brysur yn ffilmio!

"Roedden ni, yr actorion ifanc, yn cael y profiad anhygoel 'ma o wneud rhywbeth roedden ni wrth ein bodd yn gwneud… ac yn fwy na hynny yn cael y pleser pur o gydweithio efo actorion profiadol fel Dewi Pws ac Ifan Huw Dafydd."

disgrifiad o’r llunRoedd Ari Stiffs (Dyfrig Evans) yn chwarae rhan mab trefnwr angladdau yn y gyfres

"Roedd yn sylfaen dda i ni oedd am gael gyrfa mewn perfformio," ychwanegodd. "Roedden ni'n deulu bach hapus ac roedd bob dydd yn hwyl, rhwng Gwynfor y dyn camera'n cracio jôcs, a Dewi Pws yn mynd drwy'i bethau!

"Dwi'n dal i fod yn ffrindiau gorau gyda llawer o'r cast gwreiddiol a deud y gwir. Mae'n dipyn o sioc bod cymaint o amser wedi mynd heibio."

Ffilmio dramor

Y cymeriad cyntaf i gynulleidfa Rownd a Rownd ei weld oedd Emyr Prys, neu Dylan Parry. Pymtheg oed oedd Emyr hefyd pan wnaeth ymuno gyda'r brosiect newydd.

"Roeddwn i'n aelod o Glanaethwy cyn i mi ymuno efo cast Rownd a Rownd," meddai Emyr, a wnaeth ymddangos yn yr olygfa gyntaf un. "Roedd lot ohonan ni actorion newydd wedi bod yn aelodau o Glanaethwy ac yn 'nabod ein gilydd yn barod.

"Roedden ni'n gorfod colli dipyn o ysgol, ond roedd y teulu ro'n i'n rhan ohoni yn y gyfres yn cael mynd ar wyliau eitha' lot - aethon ni i Malta a Jersey, a dwi'n cofio cael ein ffilmio ar y reids yn Alton Towers, oedd yn lot o hwyl."

disgrifiad o’r llunRoedd Emyr Prys (chwith) yn chwarae rhan Dylan Parry

"Dwi'n dal i fod yn ffrindiau gyda lot fawr o'r criw ro'n i'n actio efo nhw. Nes i a Fflur Medi [oedd yn chwarae rhan ei chwaer, Ffion] dyfu fyny efo'n gilydd; roeddan ni'n ffrindiau mawr - er bod ni'n ffraeo cryn dipyn hefyd.

"Ro'n i'n teimlo fatha bod gen i ryw fath o ail deulu. 'Da'n ni'n dal yn fêts mawr, ac yn dal i gyfeirio at ein gilydd fel 'brawd a chwaer'!

"Dwi'n cofio teimlo embaras llwyr yn gorfod cusanu ar sgrin - nes i orfod gwneud hynny ryw dair neu bedair gwaith efo genod gwahanol. Doedd o mo'r profiad mwya' pleserus i rywun yn eu harddegau oedd yn eitha' self concious, ond wrth sbio nôl, roedd o'n dipyn o hwyl!"

Yn wahanol i Dyfrig Evans, wnaeth Emyr ddim ymlaen i ddilyn gyrfa mewn actio er ei fod yn dal i berfformio ar lwyfan fel basydd i fand Yws Gwynedd.

"Roedd y cyflog ro'n i wedi'i gael wrth weithio ar Rownd a Rownd yn help mawr i 'nhalu drwy'r coleg wedyn," meddai. "Er i mi actio yn y gyfres Emyn Roc a Rôl, nes i feddwl am un cyfnod fyddai'n cŵl gwneud bywoliaeth o actio, ond fyddai hynny mwy na thebyg yn golygu fyddai disgwyl i mi wneud jobsys yn Lloegr er mwyn medru gwneud bywoliaeth, ond doedd gen i ddim diddordeb actio yn Saesneg.

"Dwi bellach yn gweithio fel Asiant Yswiriant i'r NFU Mutual yn Llangefni. Nes i ddisgyn i mewn i'r swydd yma mewn ffordd. Fel mab ffarm, dwi'n delio gyda ffermwyr Ynys Môn.

"Roedd Rownd a Rownd wedi rhoi cyfle hollol anhygoel i mi a llawer o rai eraill pan o'n i'n ifanc - roeddech chi'n gwneud tomen o ffrindiau ac roedd yn gyfle gwych i actorion ifanc gychwyn yn y maes."

Un o'r actorion sydd â digon o straeon i'w rhannu yw Iestyn Garlick, sy'n chwarae rhan yr athro Jim Gym. Mae o wedi bod yn rhan o'r cast ers y gyfres gyntaf un.

"Mae 'na blant sy'n actio yn y gyfres bresennol doedd heb eu geni pan ddechreuais i yma!" meddai Iestyn. "Ac mae sawl un 'da ni wedi ei gweld yn tyfu fyny ar y gyfres wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd actio llewyrchus iawn."

disgrifiad o’r llunMae'r actor Owain Arthur wedi mynd ymlaen i serennu yn y ddrama lwyfan One Man Two Guvnors yn y West End

Pen-blwydd Hapus Rownd a Rownd, S4C nos Sul 11 Medi, 20:00

Bydd y bennod gyntaf erioed i'w gweld ar alw ar wefan S4C o nos Sul 11 Medi. Bydd y bennod i'w gweld ar S4C ddydd Sul 18 Medi am 14:00.