Heddlu'n rhybuddio perchnogion Land Rover

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFe wnaeth Land Rover roi'r gorau i gynhyrchu'r Defender ym mis Ioanawr

Mae Heddlu'r Gogledd wedi rhybuddio perchnogion Land Rover Defenders i wneud yn siŵr fod y cerbydau yn cael eu cloi a'u cadw mewn man diogel.

Yn ddiweddar cafodd tri cherbyd o'r fath eu dwyn ar Ynys Môn, ac mae'r heddlu'n credu bod yna gysylltiad rhwng y tri lladrad.

Mis Ionawr eleni fe wnaeth Land Rover roi'r gorau i gynhyrchu'r Defender, ac ers hynny mae wedi dod yn fwy anodd i ddod o hyd i gydrannau i'r cerbydau.

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru fe allai hyn egluro pam fod y cerbydau wedi cael eu dwyn.

Cafodd dau o'r cerbydau eu dwyn o Fiwmares a Four Crosses yng ngolau dydd, a'r llall o Gaergybi.

Rai misoedd yn ôl cafodd Land Rover cwmni atyniad Zip World ei ddwyn o'u safle ym Methesda, Gwynedd.

Dywedodd Laura Jones, swyddog marchnata gyda'r cwmni fod y lladrad wedi digwydd yng ngolau dydd hefyd.

"Wnaeth y staff adael tua 19:30 a be' da ni wedi ei weld o'r CCTV ma' rywun wedi dod ar y safle, wedi torri mewn i'r Land Rover a'i gymryd o.

"Roedd logos y cwmni i'w gweld yn glir ar y cerbyd."

Yswiriant

Ychwanegodd er bod yna gyfrifiaduron ac offer ar y safle ni chafodd unrhyw beth arall ei ddwyn.

Yn ôl cwmni yswiriant NFU Mutual mae cynnydd o 8% wedi bod yn y ceisiadau am iawndal gan berchnogion Defenders sydd wedi cael eu dwyn.

Rhwng 2014-15 mae'r cwmni wedi gorfod talu £1.8 miliwn o ganlyniad i ladrata o'r fath.

Mae Dewi Evans o uned droseddau Cefn Gwlad Heddlu'r Gogledd wedi galw ar berchnogion i fod ar eu gwyliadwriaeth.

"Rydym yn meddwl o bosib fod rhywun efo goriad i gael mynediad i'r hen Land Rovers yma.

"Wedyn mae'n bwysig fod pobl yn edrych ar ôl eu Land Rovers, nid just eu cloi nhw, ond eu rhoi dan glo mewn shed neu rywbeth.

"Mae'r darnau i'r cerbydau wedi mynd yn bethau gwerthfawr yn ddiweddar."