Carcharu gang am ddwyn £100,000 o aur Asiaidd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae gang oedd yn dwyn aur o gartrefi teuluoedd Asiaidd o ogledd Cymru, Sir Amwythig, Glannau Mersi a Chaer wedi eu carcharu.

Cafodd naw aelod o'r gang eu carcharu gan farnwr ddydd Iau.

Roedd y troseddwyr wedi cyflawni dros 20 lladrad, gan ddwyn aur a nwyddau gwerth £100,000.

Fe wnaeth y gang dargedu aur Asiaidd, achos safon ei burdeb a'i werth uchel.

Cafodd y gang eu harestio gan Heddlu Gogledd Cymru yn dilyn cyrch fel rhan o Ymgyrch Analogue.

'Cynllunio'n ofalus'

Clywodd y llys fod yr heddlu wedi bod yn dilyn y gang cyn eu harestio yn 2015.

Arferai aelodau'r gang ymweld â siopau elusennol i brynu dillad ac esgidiau ail-law, a hefyd wigiau, cyn mynd i ddwyn.

Ddydd Iau, cafodd naw o ddynion eu dedfrydu:

  • John Purcell, 24, o Gei Connah, pum mlynedd o garchar;
  • Michael McGuire, 47 o Wrecsam, chwe mlynedd a hanner o garchar;
  • Kevin Joseph McGuire, 34, o Blackburn, chwe mlynedd a hanner o garchar;
  • John James Purcell, 29, o Wrecsam, chwe mlynedd o garchar;
  • Stephen Berry, 18 o Wrecsam, dwy flynedd mewn canolfan i droseddwyr ifanc;
  • Francis McGuire, 32, o Fryn Golau, pum mlynedd a hanner o garchar;
  • Miles Berry, 24, o Gei Connah, pum mlynedd o garchar;
  • Miles Delaney, 32, o Wrecsam, pum mlynedd o garchar.
  • Mark Bowen, 46, o Groesoswallt, 27 mis o garchar.
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y Ditectif Arolygydd Lee Boycott bod y troseddwyr yn "drefnus a soffistigedig"

"Fe ddechreuon ni ddatblygu darlun o'r grŵp yma o droseddwyr yr oedden ni'n delio â nhw a sylweddoli eu bod yn drefnus a soffistigedig", meddai'r Ditectif Arolygydd Lee Boycott, oedd yn gyfrifol am arwain Ymgyrch Analogue.

"Rwy'n credu fod y gang wedi casglu gwybodaeth am y tai a'r bobl yr oedden nhw'n bwriadu ei dargedu. Doedden nhw ddim yn lladron ar hap, ond yn cynllunio'r hyn yr oedden nhw'n ei wneud yn ofalus."

'Llawer o ofn a phryder'

Yn rhan o'r ymchwiliad, roedd rhaid clustfeinio ar sgyrsiau yn un o geir y gang, gan glywed un yn dweud bod ganddo gymaint o arian nad oedd yn gwybod beth i'w wneud gydag o.

Roedd y lladron yn defnyddio ceir rhad neu gerbydau wedi eu dwyn, ac yn defnyddio cannydd i lanhau safleoedd y troseddau i geisio osgoi cael eu dal.

Dywedodd Dr Farookh Jishi, llawfeddyg sydd wedi ymddeol ac aelod blaenllaw o'r gymuned Asiaidd yng ngogledd ddwyrain Cymru, bod y lladradau wedi rhoi ofn i bobl yn eu cartrefi eu hunain.

"Mae wedi achosi llawer o ofn a phryder," meddai.

"Mynd allan am gyfnod byr i nôl y plant o'r ysgol a phethau, dydych chi ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl yn ôl adref.

"Mae pobl wedi stopio cadw gemwaith yn eu cartrefi a defnyddio blychau diogel.

"Mae bywyd dydd-i-ddydd wedi newid."