Amddiffyn atal 72 o ddisgyblion am dorri rheolau gwisg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae prifathro wedi amddiffyn penderfyniad i atal 72 o ddisgyblion rhag mynychu gwersi arferol gan nad oeddynt wedi cydymffurfio gyda rheolau gwisg ysgol.

Cafodd y disgyblion yn Ysgol Uwchradd Dinbych eu disgyblu ar ddiwrnod cyntaf y tymor newydd am dorri rheolau polisi'r ysgol gan gynnwys "gwisgo trowsus amhriodol, sgerti ag esgidiau".

Fe gafodd y disgyblion eu symud o'u dosbarthiadau arferol i "ystafell ddysgu".

Roedd tua 20 disgybl wedi dychwelyd i'w gwersi arferol erbyn diwedd y dydd.

'Disgwyliadau uchel'

Dywedodd y prifathro, Simeon Molloy: "Rydym yn credu fod safonau cyffredinol, gan gynnwys gwisgoedd, yn cyfrannu at awyrgylch ddysgu bositif.

"Ar ddiwedd y flwyddyn ysgol ddiwethaf fe wnaethon ni gynnal sawl cyfarfod i danlinellu ein polisi gwisg ysgol.

"Fe wnaethon ni ddilyn hyn drwy ffonio rhieni ag anfon llythyrau allan gyda lluniau a gwybodaeth am y math o drowsusau a hyd sgerti."

Ychwanegodd: "Rydym wedi siarad gyda phob rhiant pob myfyriwr oedd yn rhan o'r mater yma i esbonio materion unigol gyda gwisgoedd unigol y disgyblion. Byddwn yn parhau i gadw ein disgwyliadau uchel."

Cafodd myfyrwyr mewn academi yng Nghaint eu hel adref am dorri rheolau gwisgoedd yn gynharach yn yr wythnos - ddiwrnod wedi i'r heddlu orfod ymyrryd yno yn dilyn ffraeo wrth giatiau'r academi ar ddiwrnod cyntaf y myfyrwyr yn ôl.