Alcohol yng ngwaed gyrrwr mewn gwrthdrawiad laddodd tri

Cyhoeddwyd

Roedd gan yrrwr bron i ddwywaith y lefel gyfreithiol o alcohol yn ei waed pan oedd mewn gwrthdrawiad a laddodd tri o bobl, mae cwest wedi clywed.

Bu farw'r gyrrwr, William Ryan, 29 oed, a dyn arall oedd yn y Ford Fiesta, Ross Dickinson, 32 oed, yn y gwrthdrawiad yn Sir Conwy.

Hefyd bu farw dyn oedd mewn car Peugeot, Paul Gardner, 82 oed, yn y gwrthdrawiad ar y B5106 rhwng Ty'n y Groes a Thal y Bont ym mis Hydref y llynedd.

Daeth adroddiad patholegol i'r canlyniad bod y tri wedi marw'n syth o nifer o anafiadau.

Clywodd y cwest gan ferch Mr Gardner, Elaine Gardner, oedd yn gyrru'r Peugeot ar y pryd.

'Fel car ralio'

Dywedodd bod car Mr Ryan wedi dod atyn nhw "allan o reolaeth".

Clywodd y cwest bod gan Mr Ryan 141mg o alcohol mewn 100ml o waed. 80mg yw'r lefel gyfreithiol.

Roedd canabis hefyd wedi ei ddarganfod yn ei gorff, ond dywedodd y patholegydd Andrew Dalton nad oedd yn bosib gwybod ers pryd, ac os oedd wedi cael effaith ar ei yrru.

Disgrifiad o’r llun,
Digwyddodd y gwrthdrawiad ar 29 Hydref y llynedd

Dywedodd Miss Gardner wrth y gwrandawiad bod y car yn "gwyro o ochr i ochr" ac fel "car ralïo yn dod rownd y gornel".

"O'n i'n gwybod ei fod yn mynd i'n taro ni. Doedd gen i unman i fynd," ychwanegodd.

Clywodd y cwest bod Miss Gardner wedi dioddef anafiadau difrifol oedd yn dal i'w heffeithio.

Roedd datganiad gan lygad-dyst yn dweud bod y car yn mynd "yn rhy gyflym ac ar ochr anghywir y ffordd" pan aeth heibio.

Mae'r cwest yn parhau.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ross Dickinson, oedd hefyd yn cael ei adnabod fel Jodie, yn un o'r rhai fu farw